Diplomin hakeminen

Kouluruokaruokadiplomi® on Ammattikeittiöosaajat ry:n koululle myöntämä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Koulu voi saada diplomin, jos se täyttää diplomin myöntämiseen vaadittavat kriteerit.

Diplomin myöntämisperusteet

  • Diplomin hakija on perusopetusta antava oppilaitos, lukio tai ammatillinen oppilaitos.
    Kouluruokadiplomia voivat hakea kaikki Suomessa perusopetusta antavat oppilaitokset, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset yhteistyössä kouluruokailusta vastaavan ruokapalveluntuottajan kanssa. Ruokapalveluntuottajana voi toimia julkisen sektorin ruokapalveluyksikkö tai yksityinen ruokapalveluita tuottava yritys.
  • Diplomin haku tehdään yhteistyössä kouluruokailusta vastaavan ruokapalveluntuottajan kanssa
    Diplomia tulee hakea koululle kouluruokailusta vastaavan ruokapalveluntuottajan ja opetuksen edustajien kanssa yhteistyössä.
  • Hae diplomia -kyselytesti suoritetaan onnistuneesti (85 % kyllä-vastauksista toteutuu). Hakiessa vastataan diplomin kysymyssarjaan (kriteeristöön),  joka sisältää 45 kysymystä kouluruokailun osa-alueista. Kysymykset ovat muodoltaan kyllä/ei –väittämiä. Vastaaminen perustuu itsearviointiin.

 

Hakuprosessin käynnistäminen

Diplomin haku kannattaa aloittaa aloituspalaverilla, jossa ovat mukana koulun ruokapalveluista vastaava esimiest tai työntekijä ja koulun rehtori. Hakua varten voidaan koota myös isompi yhteistyöryhmä, johon kutsutaan mukaan oppilasedustajia ja kotitalousopettaja sekä esimerkiksi terveydenhoitaja.

Kouluruokadiplomin kysymyssarjan (kriteeristö) perusteella tarkastellaan itsearvioiden, miten kouluruokailun eri osa-alueet toteutuvat koulun omassa toiminnassa. Harjoitteluosio sisältää täysin samat kysymykset kuin varsinainen hakuosio. Kysymyssarjan voi myös tulostaa asialistaksi palaveriin, Kouluruokadiplomin kysymyssarja (neljä sivua, pdf).

Diplomihaun tavoitteena on auttaa huomaamaan niin onnistumiset kuin myös mahdolliset kehittämistä vaativat asiat. Vinkkejä ja tukea kouluruokailun kehittämiseksi saa diplomisivuston tukimateriaalista.

Diplomin varsinainen haku tehdään Hae diplomia -osiossa. Jos testin suorittaa onnistuneesti, tulee testin päätteeksi ilmoitus sen läpäisemisestä. Lisäksi pyydetään täyttämään yhteystietolomake, jossa tiedustellaan päiväkodin ja ruokapalveluntuottajan yhteystietoja.

Diplomin toimitus
Koululle toimitetaan A4-kokoinen diplomi noin kuukauden kuluttua sen suorittamisesta. Jos toimituksella on kiire, voi toimitusajankohdasta sopia, katso yhteystiedot.

Kouluruokadiplomi on voimassa kolme vuotta sen saamisesta alkaen, mutta se on uusittava jo aiemmin, mikäli ruokapalveluiden tuottaja vaihtuu. Ammattikeittiöosaajat ry tarkastaa vuosittain 5 % diplomin saavuttaneista kouluista.

Kouluruokadiplomi-banneri
Kouluruokadiplomin suorittaneet koulut ja ruokapalvelut saavat diplomin lisäksi käyttää viestinnässään Kouluruokadiplomin graafista tunnusta ja nettibannereita. Tiedostot on ladattavissa aineistopankista.

kouluruoka_300x200pxskolmat_300x200px

Kouluruokadiplomin hinta
Katso voimassa oleva hinnasto

Kiinnostuitko diplomista?
Annamme mielellämme lisätietoja, katso yhteystiedot.

Jaa sosiaalisessa mediassaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+