Yhteistyö

Kouluruokailulla on hyvät mahdollisuudet onnistua tavoitteissaan, kun sen toteutukseen sitoutuvat kaikki koulun aikuiset. Rehtori, opettajat, terveydenhoitaja ja ruokapalveluhenkilöstö tekevät kouluruokailun kehittämisessä yhteistyötä oppilaiden ja kotien kanssa.

”Suomalainen kouluruokailu on brändi, jota meidän suomalaisten tulee pitää arvossa. Siksi ei olekaan yhdentekevää, miten kasvatamme lapsia hyvään ruokailukulttuuriin. Omassa koulussamme olemme sitoneet myös jälkisiivouksen yrittäjyyskasvatukseen ja vastuuseen kasvattamiseen. Niinpä oppilaat siivoavat pöydät ja nostavat tuolit ruokailun jälkeen. Näin laitoshuoltajien on mukavampi tehdä oma työnsä hyvin ja osaltaan luoda viihtyisyyttä kouluravintolaan.”

Rehtori Esa Kukkasniemi, Vuorenmäen koulu, Kirkkonummi

Yhteistyön tukeminen

Kouluruokailuun liittyvässä yhteistyötä voidaan tukea monin tavoin, kuten tiedottamalla säännöllisesti kouluruokailun järjestämisen periaatteista oppilaille, henkilökunnalle ja vanhemmille. Koululle kannattaa perustaa myös ruoka- tai ravintolatoimikunta, jonka tehtävänä on osallistua kouluruokailun suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

Kouluruokailu opetussuunnitelmassa

Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää, jonka tavoitteet on kirjattava opetussuunnitelmaan. Parhaimmillaan kouluruokailu on huomioitu myös kaupungin tai kunnan hyvinvointistrategiassa osana kuntalaisten hyvinvointia. Oppaassa Ravitsemuksella hyvinvointia – opas kuntapäättäjille (Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kuntaliitto) on kerrottu, kuinka koulujen toimintakulttuurilla voidaan edistää terveellistä ravitsemusta ja hyviä ruokailutapoja.

Kouluruokailu oppiaineissa

Kouluruokailun ja eri oppiaineiden välillä voidaan löytää paljon yhteyksiä, joita kannattaa hyödyntää. Kotitalouden, liikunnan ja terveystiedon tunneilla terveys- ja ravitsemuskasvatuksen yhteydessä tulisi oppilaille korostaa terveellisen kouluruokailun merkitystä osana hyvinvointia. Kouluruokailu toimii käytännön harjoittelupaikkana kaikessa koulun ympäristö-, kuluttaja-, kansainvälisyys-, kulttuuri ja suvaitsevaisuuskasvatuksessa. (Kouluruokailun käsikirja, Opetushallitus). Lisätietoa ja oppimateriaalia koulujen ruokakasvatuksen tueksi saa Ruokatiedon sivuilta.

Jaa sosiaalisessa mediassaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+