Diplomien uudelleensuoritukset ehtii tehdä vuoden 2020 loppuun mennessä

Keväällä 2020 uudelleen suoritettavien Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomien suoritukset on mahdollista tehdä vuoden 2020 loppuun mennessä. Ruokapalveluissa, päiväkodeissa ja kouluissa olleen haasteellisen kevään vuoksi, diplomien uudelleen suorittamisen aikaa on jatkettu.

Uusittavien diplomien suoritusaikaa on jatkettu vuoden loppuun

Kaikki diplomit, jotka on suoritettu vuoden 2017 aikana, ehtii suorittaa uudelleen 31.12.2020 mennessä. Tällöin, normaalisti kolme vuotta voimassa olevien, diplomien voimassaoloaika jatkuu katkeamatta.

Uusilla diplomisuorituksilla on jatkuva hakumahdollisuus

Uusia Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomeita voi hakea minä vuodenaikana tahansa eli silloin, kun se ajankohdallisesti sopii parhaiten.

Vankkaa yhteistyötä

Diplomityökalut auttavat kehittämään koulu- ja varhaiskasvatusruokailua entisestään yhteistyössä koko päiväkoti- ja kouluyhteisön kanssa erityisesti asiakkaita osallistaen ja kuunnellen. Diplomissa huomioidaan koulu- ja päiväkotiruokailu kokonaisuudessaan kestävästä kehityksestä ruoan ravitsemuslaatuun ja ruokailuympäristöön sekä oppilaiden ja lasten mahdollisuuteen vaikuttaa ruokailuun.

Tutustu asiaan ja tee varaukset kalentereihin

Varaa diplomia hakevalle työryhmälle/ruokaryhmälle kalenterista yhteiset ajankohdat valmiiksi. Näin pääsette syksyllä hyvin liikkeelle. Työryhmässä on tarkoitus olla edustus niin lapsista, oppilaista (mielellään joka luokka-asteelta), opetus-/kasvatushenkilöstöstä kuin ruokapalvelusta

 

Kouluruokadiplomiin (kouluille) esitteen, esityksen, videon ja sivuston kauttaja

 

 

 

 

Makuaakkoset-diplomiin (päiväkodeille) esitteen, esityksen, videon ja sivuston kautta

 

 

Lisätietoa ja hakeminen:

kouluruokadiplomi.fi
makuaakkosetdiplomi.fi
paivi.jamsen@amko.fi

6/2020