Koulu- ja päiväkotiruokailun kehittäminen oppilaita ja lapsia osallistaen

Uusi vuosi ja kevätlukukausi ovat pääseet hyvään vauhtiin niin kouluissa kuin päiväkodeissa. Viime vuosi oli poikkeuksellinen ja haastava monella tavalla ja niin myös koulu- ja päiväkotiruokailun järjestämisen osalta. Poikkeustilanne tulee vielä jatkumaan, mutta se ei kuitenkaan estä jatkamasta ruokailun kehittämistä entisestään yhdessä oppilaiden ja leikki-ikäisten kanssa.

Jatkuva hakumahdollisuus – Vuonna 2018 suoritettujen diplomien uudelleen suorittamisen vuoro on tänä vuonna

Yhdessä syöminen luo turvaa ja tuttuja rutiineja. Asiakkaiden äänen ja ideoiden kuuleminen kehittämisessä on ensi arvoisen tärkeää. Kouluille suunnattu Kouluruokadiplomi® ja päiväkodeille suunnattu Makuaakkoset-diplomi® ovat oivia työkaluja ruokailun kehittämistyöhön yhdessä koko koulu- ja päiväkotiyhteisön kanssa. Diplomikysymysten avulla voidaan käsitellä esimerkiksi ruokakasvatukseen, ekologisesti kestävään ruokailuun, ruoan makuun ja ravitsemukseen liittyviä asioita. Uusilla diplomisuorituksilla on jatkuva hakumahdollisuus. Vuonna 2018 suoritettujen diplomien osalta uudelleen suorittaminen on ajankohtaista tänä vuonna (2021). Tällöin niiden kolmen vuoden voimassaoloaika jatkuu katkeamatta. Voitte tarkistaa suorituspäivän diplomista.

Toimi näin

Kutsu koolle esimerkiksi koulun/päiväkodin ruokaryhmä, jossa on laajasti edustettuna yhteisön toimijat ja asiakkaat. Jos ruokaryhmää ei vielä ole, niin voisit olla aloitteentekijänä sellaisen perustamiseksi ja kutsua ryhmän koolle. Diplomi suoritetaan toimintaa yhdessä arvioiden ja kehittäen. Diplomin kysymyspatteriston avulla (45 kyllä-ei -väittämää) käydään läpi seitsemän eri teemaa, jotka käsittelevät muun muassa ruokakasvatuksen toteutumista ruokailuun liittyviä säädöksiä ja asetuksia sekä ruuan ravitsemuslaatua ja kestävyyttä.

Diplomisivustoilla on tarkat ja helpot ohjeet, miten diplomit suoritetaan. Sivustoilta löydät myös runsaasti tausta-aineistoja kustakin käsiteltävästä aihealueesta. Voitte käyttää näitä keskustelujen ja kehittämistoimenpiteiden tukena. Diplomi suoritetaan diplomisivustolla sähköisesti.

Lue ja katso lisää

Nopeiten pääsette alkuun klikkaamalla sivustojen Aineistopankkiin (Kouluruokadiplomi, Makuaakkoset-diplomi). Siellä on innostavat videot, joissa rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, ruokapalvelun edustajat ja lapset kertovat, miksi heidän mielestään diplomien hakeminen on hyvä juttu.

PowerPoint-esityksissä on diplomien hakeminen kerrottu tiivistetysti ja yhden A4-sivun esitys on vielä nopeampi sukellus aiheeseen. Aineistoja voi käyttää myös asian esittelyyn diplomityöryhmälle, huoltajille, henkilöstölle ja kunnan päättäjille. Hakuprosessi kannattaa aloitaa heti sopimalla ensimmäinen tapaaminen. Siitä se lähtee sujuvasti liikkeelle.

Lisätietoa ja diplomin suorittaminen

Kouluille: www.kouluruokadiplomi.fi
Päiväkodeille: www.makuaakkosetdiplomi.fi
paivi.jamsen@amko.fi

Kuvat: Samuel Hoisko Neliömedia
Teksti: Päivi Jämsén

1/2021