Kouluateria on päivän tärkein ateria ja kouluruokailu elämän oppitunti

Otsikon teksti on Kajaanin Keskuskoulun lukuvuositiedotteesta. Teksti on yhden lauseen mittainen, mutta se kertoo lyhyesti, miten tärkeästä asiasta on kyse. Kouluruokailulla on iso merkitys koulutyössä jaksamisen, koululaisten kasvun ja terveyden edistämisen kannalta. Lauseen mukaisesti kouluruokailutilanne on lisäksi tärkeä oppitunti niin erilaisiin ruokiin ja makuihin tutustumisen, ruuasta nauttimisen, ruokailutapojen oppimisen, yhdessä syömisen ja toisten huomioimisen osalta. Nämä kaikki asiat on pyritty huomioimaan Kajaanin Keskuskoulun ruokailussa.

      

Videointihaastattelu Kajaanin Keskuskoulun kouluruokailusta

Ammattikeittiöosaajat ry teki tutustumiskäynnin Kajaanin Keskuskoulun kouluruokailuun videointihaastattelun merkeissä. Kuvausryhmä ja haastateltavat olivat paikalla heti aamutuimaan. Näin haastattelut ehdittiin tehdä ennen kouluruokailun alkamista ja päästiin kuvaamaan itse ruokailua kouluravintolassa.

AK_Kuva8_web

 

 

 

 

 

 

 

Haastateltavina olivat Kajaanin Keskuskoulun rehtori Marjaana Aapakari sekä kouluruuan tuottajan edustajina Kajaanin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen ja kouluravintolan palveluvastaava Eini Koivisto. Asiakkaan näkökulmasta olivat kertomassa mielipiteitään koulun oppilaskunnan jäsenet Hanna ja Elisa sekä oppilaat Miika ja Ville. Videointihaastattelu oli uusi tilanne kaikille ja luonnollisesti jännittävä juttu. Videointi sujui oikein mallikkaasti kuvaajan ja haastattelijan johdolla ja paikalla olijat olivat lähtiessään yhtä kokemusta rikkaampia.

Kurkista videolta, miten Kajaanissa kouluruokaillaan Kouluruokailun 70-vuotis juhlavuonna.

Kajaanin Mamselli valmistaa Keskuskoulun ruuan

Kajaanin Keskuskoulussa opiskelee noin 550 oppilasta ja koulussa toimii luokat 3–9. Noin viisi vuotta sitten koulussa tehdyn remontin yhteydessä kouluravintola sai uuden ja viihtyisän ilmeen.

Kajaanin Mamselli on Kajaanin kaupungin liikelaitos, joka tarjoaa ateriapalveluita kaikille ikäryhmille. Mamselli tarjoaa päivittäin noin 11 500 ateriaa, joista noin 5 000 ateriaa koululaisille ja leikki-ikäisille.

Palveluvastaava Eini Koiviston mukaan osa ruuan komponenteista tulee kouluravintolaan valmiina Kajaanin Mamsellin tuotantokeittiö Lounatuulesta ja osa valmistetaan koulun keittiössä paikan päällä. Kuvauspäivänä pääruokana oli tonnikalapastaa ja jäävuori-tomaatti-persikka -salaatti sekä punajuuri-omenasalaatti.

AK_Kuva6_webTonnikalapastan kastike saapui meille valmiina ja kylmänä tuotantokeittiö Lounatuulesta. Mittasimme aamulla raa´an pastan ja valmiin kastikkeen vuokiin ja kypsensimme ruoan paikan päällä, jolloin ruuan tuoksut tulevat houkuttelevasti esiin. Salaatit valmistimme ja koristelimme palvelukeittiössä tavarantoimittajilta tilatuista valmiista salaattikomponenteista. Nykyajan kouluruoka on mielestäni hyvää, monipuolista ja laadukasta.

Oppilaiden mielipiteitä kuunnellaan ja kouluruuasta keskustellaanAK_Kuva10_web

Koiviston mukaan ruokasalissa on lounaan aikana useita työntekijöitä asiakkaita varten. Oppilaat ovat entistä kiinnostuneempia kouluruoasta. Vastaamme mielellämme oppilaiden kysymyksiin ja kehitämme kouluruokailua palautteiden pohjalta.

Haastatellut nuoret kertoivat syövänsä koululounaan ja heidän lempiruokansa olivat tavallisia perusruokia kuten hernekeitto, lihapyörykät, puurot ja maksalaatikko. Haastatellut kertoivat myös kavereiden käyvän syömässä kouluravintolassa.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomit kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa

Kajaanini kaupungissa on haettu Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomit kaikkiin 15 kouluun ja 16 päiväkotiin. Kajaanin Mamselli on saanut tästä erikoistunnustuksen. Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen kertoi, että ajatus diplomien hakemisesta esitettiin ja käsiteltiin Mamsellin ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen välisissä yhteistoimintaryhmissä, joista asia lähti liikkeelle. Mamsellin yksikön vastuuhenkilö ja päiväkodin johtaja tai koulun rehtori sopivat yhdessä diplomin hakemisesta sekä tähän liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Kehittämistoimenpiteet vievät asioita eteenpäin

Tuija Vuorinen kertoi, että Ruokadiplomien hakemisen yhteydessä tehtiin kehittämistoimenpiteitä, jotka muun muassa sujuvoittivat ja rauhoittivat ruokailutilannetta. Yhteistyö on tuottanut tulosta mm. siinä, että ruokailuaikoja on pyritty porrastamaan sellaisiksi, että ne tukisivat kiireetöntä kouluruokailutilannetta. Lisäksi kouluissa laadittiin yhdessä keskustellen kouluruokailusäännöt. Kehitettävää huomattiin myös jätteiden kierrätyksessä ja tämäkin asia saatiin eteenpäin.

Ymmärrys kouluruokailun merkityksestä on lisääntynyt

Vuorisen mukaan yhteistyö asiakkaiden, vanhempien ja eri toimijoiden välillä on tiivistynyt ja ruuan arvostus on noussut Ruokadiplomien hakuprosessin aikana. Kouluruokadiplomien hakeminen samoin kuin kouluterveyskyselytulosten käsittely yhdessä koulun edustajien kanssa on lisännyt kouluruokailun merkityksen ymmärtämistä. Mamsellin edustajat ovat myös käyneet kertomassa kouluruokailun tärkeydestä vanhempainilloissa ja tarjonneet seiskaluokkalaisten vanhemmille kouluruuan. Yhteistyö on poikinut myös sen, että Mamselli haki oikeutta käyttää Sydänmerkkiä.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomien hakeminen

Tutustukaa yhteistuumin diplomeihin ja innostukaa Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomien hakemiseen. Kouluruokadiplomi on koululle myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Makuaakkoset-diplomi on vastaavasti päiväkodille myönnettävä tunnustus. Ruokadiplomit ovat itsearvioinnin ja jatkuvan kehittämisen työkaluja. Hakuprosessissa ja toiminnassa korostetaan yhteistyön merkitystä ja lisäämistä eri toimijoiden välillä sekä ruokakasvatusta ja lasten osallistamista.

Ruokadiplomin hakeminen on hyvä työkalu myös uuden varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen (VRN 2018) ja kouluruokailusuosituksen (VRN 2017) jalkauttamisessa osaksi toimintaa. Diplomin hakee ruokapalvelu ja koulun rehtori/päiväkodin johtaja yhteistyössä keskustelujen ja kehittämistoimenpiteiden jälkeen. Diplomit myöntää Ammattikeittiöosaajat ry.

 kasvua_kouluruuasta_logo_varill_1000px

Juttu liittyy Miten Suomessa kouluruokaillaan kouluruokailun 70-vuotis juhlavuonna 2018? -juttusarjaan.  Ammattikeittiöosaajat ry esittelee juttusarjassa kouluruokailua erityyppisissä kouluissa ”Hangosta Utsjoelle”. Juttuja julkaistaan noin kerran kuukaudessa juhlavuoden aikana. Juttusarjan toteutumista tukee Maa- ja metsätalousministeriö.

Video: Joni Immonen/Tanssivat Sudet
Kuvat: Emmy Orava/Tanssivat Sudet ja Päivi Jämsén/Ammattikeittiöosaajat ry (kuvaustilanteen kuvat)
Teksti: Päivi Jämsén/Ammattikeittiöosaajat ry
3/2018