Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomi® – työkalut ruokailun yhteiseen kehittämiseen kouluissa ja päiväkodeissa

Koulujen ja päiväkotien ruokailun kehittäminen yhdessä asiakkaita ja henkilöstöä osallistaen on ensi arvoisen tärkeää, mutta myös innostava ja hedelmällinen tapa. Säännöllinen ruokaryhmätoiminta luo tähän hyvän pohjan. Ryhmässä ovat edustettuina niin oppilaat/lapset kuin opetus- ja ruokapalveluhenkilöstö sekä mahdollisuuksien mukaan myös koulun muiden aikuisten ja huoltajien edustus.

Ruokailija, Tuusula pk pienennetty

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomi® -työkalut apuna kehittämistyössä

Päiväkodeille suunnattu Makuaakkoset-diplomi® ja kouluille suunnattu Kouluruokadiplomi® on kehittämistyössä oivallinen työkalu. Diplomien avulla koulu- ja päiväkotiyhteisönä keskustelette yhdessä seitsemän eri teeman kysymysten pohjalta muun muassa kestävän kehityksen, ravitsemuslaadun, maukkaan ruoan ja ruokakasvatuksen toteutumisesta omassa toiminnassanne. Keskusteluiden ja pohdintojen avulla löydätte onnistumiset ja yhteiset kehittämiskohteet.

Ruokajätteen määrä vähäeni. Tuusula pienennetty

Jatkuva hakumahdollisuus – Vuonna 2018 suoritettujen diplomien uudelleen suorittaminen tämän vuoden loppuun mennessä

Voitte suorittaa uuden diplomin itsellenne sopivana ajankohtana. Vuonna 2018 suoritettujen diplomien uusiminen on ajankohtaista tänä vuonna. Tällöin niiden kolmen vuoden voimassaoloaika jatkuu katkeamatta. Suoritusajankohdan voit tarkistaa koululle ja päiväkodille toimitetusta diplomista. Koska pandemiatilanne on jatkunut ja aiheuttanut haasteita toiminnassanne, voitte poikkeuksellisesti suorittaa tänä keväänä ja syksyllä uusittavat diplomit vielä vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin niiden voimassaoloaika jatkuu.

Toimi näin

Kutsu koolle koulun/päiväkodin ruokaryhmä, jossa on laajasti edustettuna yhteisön toimijat ja asiakkaat. Jos ruokaryhmää ei vielä ole, niin voit olla aloitteentekijänä sellaisen perustamiseksi ja kutsua ryhmän koolle. Diplomi suoritetaan toimintaa yhdessä arvioiden ja kehittäen. Diplomin kysymyspatteriston avulla (45 kyllä-ei -väittämää) käydään läpi seitsemän eri teemaa, jotka käsittelevät muun muassa ruokakasvatuksen toteutumista, ruokailuun liittyviä suosituksia sekä ruuan ravitsemuslaatua ja kestävyyttä.

Diplomisivustoilla on tarkat ja helpot ohjeet, miten diplomit suoritetaan. Sivustoilta löydät myös runsaasti tausta-aineistoja kustakin käsiteltävästä aihealueesta. Voitte käyttää näitä keskustelujen ja kehittämistoimenpiteiden tukena. Diplomi suoritetaan diplomisivustolla sähköisesti.

Lue ja katso lisää

Nopeiten pääsette alkuun klikkaamalla sivustojen Aineistopankkiin (Makuaakkoset-diplomi, Kouluruokadiplomi). Siellä on innostavat videot, joissa varhaiskasvatusjohtaja, rehtori, ruokapalvelun edustajat ja lapset kertovat, miksi heidän mielestään diplomien hakeminen on hyvä juttu.

PowerPoint-esityksissä on diplomien hakeminen kerrottu tiivistetysti ja yhden A4-sivun esitys on vielä nopeampi sukellus aiheeseen. Aineistoja voi käyttää myös asian esittelyyn diplomityöryhmälle, huoltajille, henkilöstölle ja kunnan päättäjille. Hakuprosessi kannattaa aloittaa heti sopimalla ensimmäinen tapaaminen. Siitä se lähtee sujuvasti liikkeelle.

Lisätietoa ja diplomin suorittaminen

Päiväkodeille: www.makuaakkosetdiplomi.fi
Kouluille: www.kouluruokadiplomi.fi
paivi.jamsen@amko.fi

Kuvat: Samuel Hoisko, Neliömedia
Teksti: Päivi Jämsén

4/2021