Kouluruokadiplomi – Hyvä innoittaja oppilaiden osallistamiseen

”Kannustan kyllä kaikkia kouluja Kouluruokadiplomin hakemiseen ja kouluruokailun kehittämiseen ja nimenomaan oppilaiden osallisuuden kautta. Silloin saadaan parhaat tulokset ihan varmasti. Myös vanhemmat voi ottaa mukaan tähän toimintaan. Erittäin hyvä juttu”, kuvailee Tuusulasta Kellokosken koulun rehtori Jyrki Aronen Kouluruokadiplomin hakemista.

Kouluruokaryhmä diplomin hakemisessa a ja o

Kellokosken koulussa perustettiin kouluruokaryhmä Kouluruokadiplomin hakemista varten. – Diplomin hakeminen edesauttoi siinä, että saatiin perustettua ruokaryhmät ja paranemaan oppilaiden osallisuutta kouluruokailuun liittyvissä asioissa. Ryhmän perustaminen ja kokoukset ovat osoittaneet sen, että tämä toiminta on ollut erinomaista. Ollaan saatu kasvatettua mm. oppilaiden ja opettajien osallisuutta ja tietoa kouluruokailusta, kertoo Jyrki Aronen.

Koululaisten osallistaminen tärkeää kouluruokailun kehittämisessä

Kouluruokaryhmä koostuu kaikkien luokkatasojen oppilaista. Kellokosken koulussa se tarkoittaa sitä, että ryhmässsä on oppilaita ykkösluokasta lukion Abi-vuoteen saakka. – Rehtori on ollut tässä kyllä positiivisesti yllättynyt, miten hienosti oppilaat ovat tuoneet asioita esille ja miten rohkeasti asioita on esitetty. Kokouksissa on tullut esille erittäin hyviä mielipiteitä laidasta laitaan. Oppilaat ovat osallistuneet aktiivisesti ja olleet kokouksissa hyvin mukana, iloitsee rehtori Aronen.

Lisää arvostusta ja tietoa kouluruoasta

Rehtori korostaa tällaisen yhteistyön olevan tärkeää muunmuassa kouluruoan arvostamisen ja kouluruokailuun osallistumisen vuoksi varsinkin yläkoululaisten osalta. – Itse vähän epäilin alussa, mutta huomasin heti ensimmäisen tapaamisen jälkeen, että tämä on ihan huippu juttu.  Saamme tällaisella toiminnalla aikaan asennemuutosta. Saamme oppilaat osallistumaan entistä enemmän ja tiedon kulkemaan paremmin ruokapalveluilta siitä, miten ruoka valmistuu, missä se valmistuu, mitä vaiheita siihen kuuluu, mitä kaikkea siinä otetaan huomioon.

Diplomi tukena myös hyvinvoinin teemavuoden toiminnassa

Jyrki Aronen korostaa, että kouluruokailuasiat ovat osa koulun toimintaa. – Käymme tunneilla läpi monia asioita. Esimerkiksi lautasmalli on tuotu nyt diplomin myötä vahvemmin esille opetuksessa. Meillä on menossa Tuusulassa hyvinvoinnin teemavuosikin. Tämä Kouluruokadiplomi tukee hyvin myös tätä toimintaa.

Katso koko haastattelu videolta

Katso haastettelu ja esittelyvideo Kouluruokadiplomi-työkalusta klikkaamalla alla olevaa videolinkkiä tai kuvaa. Video on vain muutaman minuutin pituinen.

Kouluruokadiplomivideo

Hyvä työkalu ruokakasvatukseen, ruokailutilanteen kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen

Kouluruokadiplomi

  • lisätietoa ja diplomin suorittaminen kouluruokadiplomi.fi
  • on Ammattikeittiöosaajat ry:n ylläpitämä diplomikäytäntö
  • kehittämisessä on ollut mukana laaja asiantuntijaryhmä opetuksen, ravitsemuksen ja ruokapalvelun ammattilaisia ja asiantuntijoita
  • sisällöt perustuvat virallisiin, voimassaoleviin suosituksiin ja säädöksiin
  • mainitaan Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuosituksessa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2017) hyvänä itsearvioinnin ja kehittämisen työkaluna
  • tuottamista on tukenut Maa- ja metsätalousministeriö

 

Kuvat: Samuel Hoisko, Neliömedia Oy
Teksti: Päivi Jämsén

10/2019