Kouluruokadiplomista® uusia esittelyaineistoja

Ammattikeittiöosaajat ry on tehnyt uusia esittelyaineistoja Kouluruokadiplomista®. Syksyllä diplomityökalusta ilmestynyt video kannustaa koko kouluyhteisöä ja ruokapalvelua kehittämään yhdessä kouluruokailua ja suorittamaan Kouluruokadiplomin.

Pääset tutustumaan aiheeseen nopeasti tai kertaamaan, mistä on kysee, myös yhden sivun esitteen avulla. PP-esityksen katsomalla, voit perehtyä asiaan vähän syvällisemmin. Aineistojen avulla esittelet asiaa kätevästi muille kohderyhmille. Aineistot sopivat hyvin myös diplomia hakevan kouluruokaryhmän tai vastaavan aloituspalaverissa katottavaksi.

Kuvateksti: Ruokaryhmä työssään, rehtori, opettajien ja ruokapalvelun edustus sekä oppilaita koulun jokaiselta luokka-asteelta.

Näillä aineistoilla asia kätevästi haltuun

Kurkistamalla alla oleviin esittelyaineistoihin, pääset tutustumaan tai kertaamaan nopeasti, mikä Kouluruokadiplomi on, miten sitä haetaan, miksi diplomia kannattaa hakea, ketkä diplomin suorittavat jne. Voit ladata ja tallentaa tai tulostaa aineistot alla olevista otsikkolinkeistä. Video, esite ja esitys löytyvät myös Koluruokadiplomi -sivuston Aineistot ja media -kohdan Aineistopankki-alasivulta.

Kouluruokadiplomiesite

 • Video
  Videossa rehtori, ruokapalveluiden alue-esimies ja koululaiset kertovat, koko kouluyhteisön osallistamisen tärkeydestä kouluruokailun kehittämisessä sekä diplomin suorittamisen hyödyistä.
 • Esite
  Yhden A4-sivun esitteen avulla pääset nopeasti selville, mistä Kouluruokadiplomin hakemisessa on kyse. Voit esitellä sen avulla diplomia eri sidosryhmille, käyttää tiedotuksen tukena ja liittää sen esimerkiksi huoltajille suunnattuun viestiin tai diplomijuhlien kutsun yhteyteen. Esitteessä vastataan muun muassa kysymyksiin mikä, miksi, miten, ketkä.
 • PP-esitys
  15 sivuinen esitys sisältää ”pähkinän kuoressa” kaiken oleellisen diplomista ja sen hakemisesta, myös suoritettavat kyllä-ei diplomiväittämät.
 • Nettisivut
  Nettisivuston sisältöjä on uudistettu sekä päivitetty ja lisätty tukimateriaali -sivuille kutakin aihetta tarkemmin käsitteleviä linkityksiä.

Mikä Kouluruokadiplomi® on?

Ammattikeittiöosaajat ry:n ylläpitämä Kouluruokadiplomikäytäntö on itsearviointiin perustuva kehittämistyöväline koulujen ruokapalveluille ja kasvatushenkilöstölle. Tunnustus myönnetään ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun edistämisestä. Tunnustus on koulukohtainen.

Kouluruokadiplomin suorittaminen kannustaa opetushenkilöstöä ja ruokapalvelua yhdessä tarkastelemaan ruokailutilannetta osana laajempaa kasvatustehtävää. Se innostaa entisestään kehittämään ruokailua, ruokakasvatusta ja asiakkaiden osallistamista sekä moniammatillista yhteistyötä. Diplomia hakevassa työryhmässä on tärkeää olla mukana myös koululaisten edustus.

Kouluruokadiplomi on Ammattikeittiöosaajat ry:n ylläpitämä diplomikäytäntö. Diplomin kehittämisessä on ollut mukana laaja asiantuntijaryhmä niin opetuksen, kasvatuksen kuin ruokapalveluiden osalta. Sisällöt perustuvat virallisiin, voimassaoleviin suosituksiin ja säädöksiin. Kouluruokadiplomi mainitaan myös Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuosituksessa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2017) hyvänä itsearvioinnin ja kehittämisen työkaluna.

Diplomin tuottamista on tukenut Maa- ja metsätalousministeriö.

Kuvat: Samuel Hoisko/Neliömedia Oy
Teksti: Päivi Jämsén
11/2019