Uusi kouluruokailusuositus houkuttaa syömään ja oppimaan yhdessä

Uusi kouluruokailusuositus Syödään ja opitaan yhdessä julkaistiin tammikuussa 2017. Kouluruokadiplomi® on suosituksissa esimerkkinä kouluruokailun seurantaa ja arviointia tukevasta työkalusta ja oppimisalustasta, joka kattaa eri osa-alueet ruokakasvatuksesta yhteistyöhön ja ruoan ravitsemukselliseen laatuun.

Uuden suosituksen tavoitteena on antaa kouluille, ruokapalveluille, kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille ohjeita kouluruokailun toteuttamiseen ja sen kehittämiseen.

Päivitetty suositus sisältää käytännön ohjeita ja esimerkkejä ruokailun järjestämiseen, ajoitukseen, ruokavalintoihin, ruokailuympäristöön sekä osallistumiseen. Suosituksissa on kiinnitetty myös huomiota ruokakasvatukseen, koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön sekä ruoan ja ruokailutilanteen laadun seurataan ja arviointiin.

Lisätietoa Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuosituksesta on Eviran/Valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivuilla.

Linkit uuteen suositukseen

Suomenkielinen: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-791-6
Ruotsinkielinen: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-812-8
Julkaisun myynti: http://kauppakv.fi/sis/THL/tuote/9789523027909

Lähde: Tiedote 24.1.2017 Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus, Terveyhden ja hyvinvoinnin laitos