Joko koulussanne on Kouluruokadiplomi®?

Kouluruokadiplomi® on koululle myönnettävä tunnustus hyvästä yhteistyöstä sekä kouluruokailun ravitsemus- ja kasvatustavoitteiden edistämisestä.

Ota Kouluruokadiplomi® avuksi toiminnan kehittämiseen

Kouluruokailu on koko koulun yhteinen asia, jonka ravitsemus- ja kasvatustavoitteiden toteutumiseksi tarvitaan yhteistyötä. Kouluruokadiplomi® on erinomainen ja tunnustettu työkalu toiminnan kehittämiseen, sillä se tukee yhteistyötä, ravitsemussuositusten mukaisen ruokailun toteutumista ja oppilaiden osallistamista. Diplomin hakemisen voi aloittaa milloin vain ja tehdä mahdolliset kehitystoimenpiteet diplomin hakuprosessin aikana.

Kouluruokadiplomi®

  • Kannustaa koulun ja ruokapalvelun henkilökuntaa entistä aktiivisempaan yhteistyöhön
  • Edistää kouluruokailun kytkemistä osaksi opetusta ja oppilaiden osallistamista kouluruokailun sekä ruokailutilanteiden suunnitteluun ja kehittämiseen
  • Tukee ravitsemussuositusten mukaisen kouluruokailun toteutumista
  • Tukee palvelusopimuksen mukaisen laadun tarkastelua ja arviointia
  • Auttaa huomaamaan, missä on onnistuttu!
  • Antaa ideoita ja vinkkejä kouluruokailun kehittämiseen


Diplomin hakeminen

Diplomin haku kannattaa aloittaa yhteisellä palaverilla, jossa ovat mukana koulun ja ruokapalvelun edustajat (rehtori, kotitalousopettaja tai ravintolatoimikunta, koulun ruokapalveluista vastaava).  Ideana on käydä yhdessä läpi kouluruokailun toteutumista diplomin kysymyssarjan perusteella. Kysymyssarja auttaa tarkastelemaan olemassa olevia käytäntöjä ja vertaamaan niitä kouluruokailun valtakunnallisiin tavoitteisiin ja hyviin ruokakasvatuskäytäntöihin. Lisäksi kysymyssarja auttaa pohtimaan yhteistyön muotoja sekä antaa tietoa kouluruokailun periaatteista. Lue lisää diplomin hausta.

Suomessa on jo yli 300 diplomikoulua

Kouluruokadiplomi®  jo yli 300 koululla  eri puolella Suomea, yli 80 kunnassa. Kyselyn perusteella diplomi on koettu höydylliseksi ja se on edistänyt kouluruokailua monissa asioissa, joten sen hakeminen kannattaa. Jos kouluruokailuasiat ja yhteistyö ovat jo kunnossa, on asia hyvä todentaa diplomin avulla.

Kiinnostuitko Kouluruokadiplomin® hausta?

Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja, katso yhteystiedot

cygnaeus_300915_kulomaavirpi_600px (21 of 32)2011 - kulomaa.fi
Cygnaeuksen koululla kouluruokailu on koko koulun yhteinen asia ja ruokapalveluntuottajan kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä kouluruokailun kehittämiseksi. Koululle on myönnetty Kouluruokadiplomi 2013. Kuvassa rehtori Nicke Wulff ja palvelujohtaja Paula Juvonen Arkea Oy:stä.

Ammattikeittiöosaajat ry:n toteuttama Kouluruokadiplomi on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ruokaketjun edistämishanke. Yhteistyökumppaneina toimivat Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus, Espoo Catering, Jyväskylän aikuisopisto ja Haaga Helia Ammattikorkeakoulu, Valio Oy, Heinon Tukku Oy, Unilever Food Solutions, Electrolux Professional Oy ja Atria Suomi Oy.