Kysely: Kouluruokadiplomi edistää kouluruokailua

4.4.2016

Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille tehdyn kyselyn perusteella diplomi on koettu hyödylliseksi ja se on kannustanut kouluja kehittämään kouluruokailuaan.

Marraskuussa 2015 tehtyyn kyselyyn vastasi 61 rehtoria ja 122 ruokapalvelun edustajaa. Kyselyssä selvitettiin diplomin hyötyjä sen tavoitteiden näkökulmasta sekä koulujen mielipiteitä ja kehitysideoita diplomin jatkokehittämiseksi.

Kyselyn mukaan diplomi on koettu hyödylliseksi erityisesti seuraavissa asioissa:

  • Kouluun ja kouluruokailuun liittyvä positiivinen viestintä
  • Ruokapalvelun oman toiminnan ja osaamisen kehittyminen
  • Kouluruokailun arvostuksen lisääntyminen
  • Ruokapalvelun ja koulun välisen yhteistyön kehittyminen
  • Ruokahävikin vähentäminen koulussa

Vastaajaryhmittäin tarkastellessa edellisten lisäksi korostuivat hyötyinä koululaisten hyvän ravitsemuksen edistäminen (ruokapalvelun edustajat)  ja oppilaiden osallistaminen kouluruokailun suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen (rehtorit).

Rehtorien arvio diplomin hyödyistä  ja tärkeimmäksi koetut hyödyt (%):

kysely_diplomikouluille_11_2015_01042016_rehtorit_kaavio

kysely_diplomikouluille_11_2015_01042016_rehtorit_hyödyt

Ruokapalvelun edustajien arvio diplomin hyödyistä ja tärkeimmäksi koetet hyödyt (%):

kysely_diplomikouluille_11_2015_01042016_ruokapalvelu_kaavio

kysely_diplomikouluille_11_2015_01042016_ruokapalvelu_höydyt

Kommentteja:

”Koulussamme oppilaiden ja koko henkilökunnan yhteishenki on mielestäni kohentunut diplomin myötä”.

”Ruokalan siisteys ja opettajien valvonta ruokailun aikana parani. Yhteistyö rehtorin kanssa parani huomattavasti, sen jälkeen, kun täytimme yhdessä nämä”.

”Oli mukava yhdessä oppilaiden kanssa tehdä hakemus ja keskustella ruokailuun liittyvistä asioista. Oli hedelmällistä puolin ja toisin”.

”Meillä oli pilottihankkeena tämä diplomi. Media oli hyvin mukana ja esim. oppilaiden vanhemmat ottivat asian hyvin positiivisena. Siitä puhutaan edelleen vaikka asiasta on aikaa”.

”Ruokasalin eteen laitettiin naulakko, johon oppilaat saavat jättää ulkovaatteet ja reput päällystakeissa ja reput selässä ei tulla syömään”.

”Innosti ruokapalveluhenkilöstöä suorittamaan ravitsemuspassin ja antoi lisäpotkua työhön”.

”Ruokatoimikunta perustettiin, oppilaiden mielipiteet huomioidaan ruokalistoilla, oppilaat huomaavat paremmin, että heitä todella kuunnellaan”.

”Ruoka-ajat ovat syksyllä pidemmät ja jaksotettu paremmin 700 oppilaan ja muun henkilökunnan osalta”.

”Vaihdoimme noutopöydän järjestelyjä tavoitteena nostaa paremmin esille salaatti ym. tuoreosasto”.

”Lautasmallin laittaminen aiempaa paremmin esille. Hävikin määrään kiinnitetään entistä enemmän huomiota”.

”Kouluruokailu asiat ovat olleet hyvällä tolalla ennenkin olosuhteet huomioiden. Lasten mielestä paras tunti päivässä on ruokatunti”.

”Vanhemmat kutsuttiin kouluaterialle”.

”Suunnittelemme kuten ennenkin, mutta ehkä vielä enemmän ja rohkeammin”.

Tutustu kyselyyn ja sen tuloksiin

Lisätiedot
Projektipäällikkö Virpi Kulomaa, Ammattikeittiöosaajat ry,
virpi.kulomaa@amko.fi ja 050 3398644