Nyt innolla diplomin hakuun!

Koulujen ja päiväkotien syksyn toimintakausi on päässyt hyvään vauhtiin kesän jälkeen. Nyt onkin hyvä hetki pysähtyä miettimään ja kehittämään yhteistyössä opetus- ja kasvatushenkilöstön, ruokapalvelun ja lasten kanssa koulu- ja päiväkotiruokailuun liittyviä tärkeitä asioita. Näitä ovat esimerkiksi ruokakasvatukseen, ekologisesti kestävään ruokailuun, ruoan makuun ja ravitsemukseen liittyvät asiat. Oppilaiden ja lasten osallistaminen on yksi tärkeimmistä aiheista.

Kehittämistyössä hyvinä työkaluina toimivat kouluille suunnattu Kouluruokadiplomi® ja päiväkodeille suunnattu Makuaakkoset-diplomi®. Diplomi suoritetaan yhteistyössä ruokapalvelun, opetus- ja/tai varhaiskasvatushenkilöstön kanssa lapsia toimintaan ja kehittämiseen osallistaen ja heidän mielipiteitään kuunnellen.

Hakuprosessi kannattaa aloittaa heti sopimalla ensimmäinen tapaaminen

Uusilla Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomisuorituksilla on jatkuva hakumahdollisuus. Vuonna 2017 haetut diplomit suoritetaan uudelleen 31.12.2020 mennessä. Tällöin niiden kolmen vuoden voimassaoloaika jatkuu katkeamatta.

 

Toimi näin

Kutsu koolle esimerkiksi koulun/päiväkodin ruokaryhmä, jossa on laajasti edustettuna yhteisön toimijat ja asiakkaat. Jos ruokaryhmää ei vielä ole, niin voisit olla aloitteentekijänä sellaisen perustamiseksi ja kutsua ryhmän koolle. Diplomi suoritetaan toimintaa yhdessä arvioiden ja kehittäen. Diplomin kysymyspatteriston avulla (45 kyllä-ei -väittämää) käydään läpi seitsemän eri teemaa, jotka käsittelevät muun muassa ruokakasvatuksen toteutumista ruokailuun liittyviä säädöksiä ja asetuksia sekä ruuan ravitsemuslaatua ja kestävyyttä.

Diplomisivustoilla on tarkat ohjeet, miten diplomit suoritetaan. Sivustoilta löydät myös runsaasti tausta-aineistoja kustakin käsiteltävästä aihealueesta. Voitte käyttää näitä keskustelujen ja kehittämistoimenpiteiden tukena. Diplomi suoritetaan diplomisivustolla sähköisesti.

Lue ja katso lisää

Nopeiten pääsette alkuun klikkaamalla sivustojen Aineistopankkiin (Kouluruokadiplomi, Makuaakkoset-diplomi). Siellä on innostavat videot, joissa rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, ruokapalvelun edustajat ja lapset kertovat, miksi heidän mielestään diplomien hakeminen on hyvä juttu.

PowerPoint-esityksissä on diplomien hakeminen kerrottu tiivistetysti ja yhden A4-sivun esitys on vielä nopeampi sukellus aiheeseen. Aineistoja voi käyttää myös asian esittelyyn diplomityöryhmälle, huoltajille, henkilöstölle ja kunnan päättäjille.

Lisätietoa ja diplomin suorittaminen

Kouluille: www.kouluruokadiplomi.fi
Päiväkodeille: makuaakkosetdiplomi.fi
paivi.jamsen@amko.fi

Kuvat: Samuel Hoisko Neliömedia
Teksti: Päivi Jämsén

9/2020