Ruokadiplomit ovat työkaluja yhteistyön kehittämiseen

Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämät ruokadiplomit ovat innostaneet kouluja ja päiväkoteja konkreettisiin toimenpiteisiin koulu- ja päiväkotiruokailun kehittämiseksi sekä edistäneet ruokailuasioihin liittyvää moniammatillista yhteistyötä.

Lappeen päiväkotikoululla Lappeenrannassa juhlittiin lokakuussa kaupungin ensimmäisiä Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomeita. Ruokapalveluesimies Tiina Timonen Saimaan Tukipalvelut Oy:stä koki diplomien hakemisen helpoksi ja hyödylliseksi.

”Kävimme Kouluruokadiplomin® kysymyssarjan läpi yhdessä apulaisrehtorin kanssa. Vastatessa tuli esille monen monta koulupuolen asiaa, joista samalla keskustelimme ja jotka ovat suoraan yhteydessä kouluruokailuun, kuten koulun toteuttama Prokoulu-hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa ja lisätä hyvää käytöstä kouluympäristössä. Kysymykset herättivät siis keskustelua ja kehitysidean mm. ravintolatoimikunnan perustamisesta, kertoo Timonen.

lappeenranta_191016_1000-1-of-12011-kulomaa-fi-5
Lappeen koulun arvoihin perustuvat käyttäytymisodotukset on konkretisoitu kuvallisiksi toimintaohjeiksi ja ne ovat luonnollisesti voimassa myös oppilasravintolassa. Opettajien lisäksi koulun muu henkilökunta toimii oheiskasvattajana ja on saanut apulaisrehtorilta perehdytyksen tehtävään.

Ruokadiplomit ovat jalkautuneet jo lähes 100 kuntaan eri puolelle Suomea. Kouluruokadiplomi® on myönnetty 320 koululle. Tammikuussa 2016 lanseerattua päiväkotien Makuaakkoset-diplomia® on hakenut jo yli 180 päiväkotia.

Diplomien myöntäminen perustuu kysymyssarjaan (laatukriteeristö), jossa koulun ja päiväkodin edustajat yhdessä ruokapalveluntuottajan kanssa tarkastelevat itsearvioiden ruokailun toteuttamista eri osa-alueiden kautta. Diplomi myönnetään, jos 45-kohtaisen kysymyssarjan hyvistä käytännöistä 85 % toteutuu.

lappeenranta_191016_1000-1-of-12011-kulomaa-fi-6
Lappeen päiväkotikoulun ruokailusta vastaa Saimaan Tukipalvelut Oy. Kuvassa ovat koulun kokit Jani Saarinen ja Tarja Ramula .

Diplomit ovat kehittämistyökaluja ja ne myönnetään yksikkökohtaisesti kouluille ja päiväkodeille, jolloin hyvät käytännöt voidaan jalkauttaa jokaiseen diplomia hakeneeseen yksikköön. Diplomin hakemisen voi aloittaa milloin vain ja tehdä mahdolliset kehitystoimenpiteet diplomin hakuprosessin aikana.

Ruokadiplomit ovat osa Ammattikeittiöosaajat ry:n toteuttamaa ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Arvostusta ammattikeittiöille -hanketta. Yhteistyökumppanina toimivat Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus, Espoo Catering, Jyväskylän aikuisopisto, Haaga Helia Ammattikorkeakoulu, Valio Oy, Heinon Tukku Oy, Unilever Food Solutions, Electrolux Professional Oy ja Atria Suomi Oy.

Tutustu diplomin hakemiseen ja diplomikouluihin.
Annamme mielellämme lisätietoa, katso yhteystiedot.

Yläkuvassa apulaisrehtori Hannele Heikkilä (vas.), projektipäällikkö Virpi Kulomaa (Ammattikeittiöosaajat ry), ruokapalveluesimies Tiina Timonen ja ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä (Saimaan Tukipalvelut Oy) ja rehtori Ville Laivamaa.
Kuvat: Seppo Sarin ja Virpi Kulomaa

Lisätietoa Lappeen koulun arvoista ja kasvatuskäytänteistä saat koulun omilta sivuilta.