Tartu tilaisuuteen! Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomeilla® nostetta koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun kehittämiseen

Kuva: Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomi suoritetaan vaihe vaiheelta yhteistyössä tärkeiden sidosryhmien kanssa.
Tästä klikkaamalla etenemiskaaviosta aukeaa isompi ja tarkempi esitys.

Kouluruoka– ja Makuaakkoset-diplomityökaluilla voitte testata ja osoittaa koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun mallikasta toteutumista ja viestiä siitä myös asiakkaille ja sidosryhmille. Diplomit ovat erinomaisia työkaluja moniammatillisen keskustelun ja kehittämistyön pohjaksi ravitsemuksellisesti tasapainoisen ruoan tarjoamisen sekä kestävän kehityksen toimien ja ruokakasvatuksen toteutumisen osalta. Sopikaa nyt yhteinen ruokaryhmän palaveri tai perustakaa ryhmä, jos sitä ei vielä ole. Näin hakuprosessi lähtee sujuvasti liikkeelle. Sinä voit toimia aloitteen tekijänä. Perhepäivähoitajat voivat kysyä halutessaan keskustelukumppaniksi lasten huoltajia ja kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavaa.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomityökaluilla voitte testata ja osoittaa ruokailun mallikasta toteutumista ja viestiä siitä

Päiväkodeille ja perhepäiväkodeille suunnattu Makuaakkoset-diplomi® ja kouluille suunnattu Kouluruokadiplomi® on kehittämistyössä oivallinen työkalu. Diplomien avulla koulu- ja päiväkotiyhteisönä keskustelette yhdessä seitsemän eri teeman kysymysten pohjalta muun muassa kestävän kehityksen, ravitsemuslaadun, maukkaan ruoan ja ruokakasvatuksen toteutumisesta omassa toiminnassanne. Keskusteluiden ja pohdintojen avulla löydätte onnistumiset ja yhteiset kehittämiskohteet. Perhepäiväkodeissa suorittamisen tekee perhepäivähoitaja.

   

Miten diplomi suoritetaan?

– Kutsukaa koolle tai perustakaa ruokaryhmä, jossa on koululaisten/lasten ja ruokapalvelu- ja kasvatushenkilöstön edustus sekä mahdollisuuksien mukaan kouluterveydenhoitaja ja huoltajia. Sinä voit toimia aloitteen tekijänä. Perhepäivähoitaja voi kysyä halutessaan keskustelukumppaniksi lasten huoltajia ja kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavaa
– Keskustelkaa ruokaryhmässä kunkin eri teeman diplomikysymyksistä (yht. 45 Kyllä-/Ei-väittämää)
– Päättäkää kehittämiskohteet, aikataulu ja vastuut
– Toteuttakaa kehittämistoimenpiteet
– Suorittakaa Kouluruokadiplomi kouluissa tai Makuaakkoset-diplomi päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa diplomisivustojen Hae diplomia -osiossa.
– Asettakaa saamanne diplomi esille näkyvälle paikalle ruokailutilaan, linjastoon tai seinälle
– Tiedottakaa diplomin ansaitsemisesta koulu-/päiväkoti- ja perhepäiväkotiyhteisölle, huoltajille, päättäjille ja medialle
– Juhlikaa diplomin saamista koko koulu-/päiväkoti- ja perhepäiväkotiyhteisön voimin

Klikkaa auki ja katso myös kaaviokuva diplomin hakemisen etenemisestä.

Jatkuva hakumahdollisuus – Vuonna 2018 ja 2019 suoritettujen diplomien uudelleen suorittaminen tämän vuoden loppuun mennessä

Diplomeilla on jatkuva hakumahdollisuus, mutta kehittämistoimiin kannattaa ryhtyä samoin tein. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi vuosina 2018 ja 2019 suoritetut diplomit on mahdollista suorittaa uudelleen tämän vuoden loppuun mennessä. Näin niiden kolmen vuoden voimassaoloaika jatkuu katkeamatta. Suorituspäivän voit tarkistaa nykyisestä diplomista.

Lisätietoa ja aineistoja

Nopeiten pääsette alkuun klikkaamalla sivustojen Aineistopankkiin (Päiväkodit ja perhepäiväkodit: Makuaakkoset-diplomi, Koulut: Kouluruokadiplomi). Sivuilta löytyy esimerkiksi innostavat videot, joissa varhaiskasvatusjohtaja, rehtori, ruokapalvelun edustajat ja lapset kertovat, miksi heidän mielestään diplomien hakeminen on hyvä juttu.

PowerPoint-esityksissä on diplomien hakeminen kerrottu tiivistetysti ja yhden A4-sivun esitys on vielä nopeampi sukellus aiheeseen. Aineistoja voi käyttää myös asian esittelyyn diplomityöryhmälle, huoltajille, henkilöstölle ja kunnan päättäjille. Hakuprosessi kannattaa aloittaa heti sopimalla ensimmäinen tapaaminen. Siitä se lähtee sujuvasti liikkeelle.

Diplomin suorittaminen

Päiväkodeille: www.makuaakkosetdiplomi.fi
Kouluille: www.kouluruokadiplomi.fi
paivi.jamsen@amko.fi

Kuvat: Samuel Hoisko, Neliömedia ja Antti Kallio, Studio Verstas
Teksti: Päivi Jämsén

1/2022