Vesannon kunnassa kunniaa ruokapalveluhenkilöstölle Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomien® muodossa

Kuvassa Kouluruokadiplomin® kanssa Vesannon ruokapalvelun työntekijät Mari ja Marika Sahlberg.

Vesannon kunnan yhtenäiskoulu, lukio ja päiväkoti suorittivat Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomit® uudelleen helmikuussa 2022 koulujen siirryttyä väistötiloista upouuteen hirsikouluun. Diplomit haluttiin hakea, koska ruokailu on järjestetty Vesannon kouluissa ja päiväkodissa kaikin puolin mallikkaasti. Ruoka on todella hyvää, täysipainoista, suositusten mukaista ja sitä on aina riittävästi. Halusimme toiminnalle kunniaa diplomin muodossa, koska keittiön ruokapalveluhenkilöstö tekee todella hyvää työtä. Diplomit ovat kiitokset ennen kaikkea heille”, kertoo hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Jaana Ruuskanen

Vesannon kunnan yhtenäiskoulun ja lukion ruokasali

Maukasta ruokaa ja yhteisöllisyyttä

Ruokailuhetket tauottavat päivän toimintaa mukavasti, tuovat yhdessä koettuja ilon- ja yhteisöllisyyden hetkiä ja auttavat jaksamaan niin pikkulasten tärkeimmässä työssään eli leikkimisessä ja koululaisia oppimisessa. Jaana Ruuskanen ja varhaiskasvatusjohtaja Mari Jääskeläinen hehkuttavat ruokailun iloa: ”Kyllä meidän lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä henkilökunnan kelpaa ruokailla hoito- ja koulupäivän aikana, kun ruoka on maittavaa ja asiakaskunnan tarpeet huomioivaa. Meillä lapset ja oppilaat muistavat myös kiittää ruuasta.”

Tytöt välipalalla.

Hävikkiä vain vähän

Vesannon kunnassa on kiinnitetty hyvin huomioita myös ruokahävikin määrän vähentämiseen ja se on saatu pidettyä vähäisenä. ”Koululla on nyt yksi ruokasali neljän eri pisteessä toimineen jälkeen. Näin ruokapalveluhenkilöstö voi koko ruokailun ajan tarkkailla ruuan menekkiä ja sopeuttaa tarjolle tuotavan ruoan määrää kysynnän mukaan. Muutoinkin toiminnan järjestäminen on ollut aikaisempaa helpompaa”, korostaa ruokapalvelupäällikkö Sari Jäntti.

Mari Jääskeläisen mukaan, hävikin vähentämistä on edesauttanut myös esimerkiksi päiväkodille hankittu blenderi, jolla surautetaan lapsille maistuvia pirtelöitä yli jääneistä marjoista tai hedelmistä.

Opetus-, kasvatus- ja ruokapalveluhenkilöstön saumatonta yhteistyötä

Yhteistyö koulun ja päiväkodin koko henkilöstön kanssa toimii saumattomasti. ”Ruokatoimikunta kokoontuu pari kertaa vuodessa, mutta vielä suurempi merkitys on päivittäisellä palautteella ja kohtaamisella,” kertoo kokki Mari Sahlberg. Oppilaita kuunnellaan ja heidän toiveitaan huomioidaan ruokalistalla. ”Viimeksi ystävänpäivän ruoka oli yläkoulun oppilaskunnan toiveen mukaisesti kananugetteja. Keväisin on toiveruokaviikot, jolloin tarjottavat ruoat on poimittu kaikkien oppilaiden esittämistä ehdotuksista. Myös vuoden kierron juhlapäivät huomioidaan kouluruokailussa lasten herkkujakaan unohtamatta. Esimerkiksi Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomeja juhlittiin tarjoamalla kaikille jäätelöt.”

Kestävä kehitys ja vastuullisuus huomioitu uudessa hirsikoulussa

Vesannolla koululaiset pääsivät aloittamaan koulunkäynnin uudessa hirsikoulussa syksyllä 2021. Hirsikoulu on ollut jo suunnitteluvaiheesta lähtien valtavirrasta poikkeava hanke, jossa on huomioitu erityisesti kestävyys ja loppukäyttäjien tarpeet. Hirsikoulu tuo esiin suomalaisen koulutuksen parhaita puolia ja antaa erinomaisen esimerkin siitä, miten maaseutualueiden elinvoimaisuuteen voidaan panostaa asukaslähtöisesti. Rakennus on myös esimerkki ympäristöystävällisestä rakentamisesta, joka kunnioittaa suomalaista puurakentamista ja edesauttaa hiilineutraaliustavoitteessa, kerrotaan Vesannon kunnan verkkosivuilla.

Koulut ja vuonna 2016 rakennettu päiväkoti toimivat samassa pihapiirissä ja yhteistyö on luontevaa. ”Pääsemme nyt  tarjoilemaan uudessa koulussamme myös maksullista välipalaa. Se on todella suosittu ja  maksulle saa vastinetta”, kertoo Sari Jäntti.

Hakekaa tekin Kouluruoka- ja/tai Makuaakkoset-diplomit

Kouluruoka– ja Makuaakkoset-diplomityökaluilla voitte testata ja osoittaa koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun mallikasta toteutumista ja viestiä siitä myös asiakkaille ja sidosryhmille. Diplomit ovat erinomaisia työkaluja moniammatillisen keskustelun ja kehittämistyön pohjaksi ravitsemuksellisesti tasapainoisen ruoan tarjoamisen sekä kestävän kehityksen toimien ja ruokakasvatuksen toteutumisen osalta. Sopikaa nyt yhteinen ruokaryhmän palaveri tai perustakaa ryhmä, jos sitä ei vielä ole. Näin hakuprosessi lähtee sujuvasti liikkeelle. Sinä voit toimia aloitteen tekijänä. Perhepäivähoitajat voivat kysyä halutessaan keskustelukumppaniksi lasten huoltajia ja kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavaa.

Lue lisää: Tartu tilaisuuteen! Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomeilla® nostetta koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun kehittämiseen – Kouluruokadiplomi

Kouluille: Kouluruokadiplomi®

Päiväkodeille ja perhepäiväkodeille: Makuaakkoset-diplomi®

Kuvat: Jaana Ruuskanen ja Mari Jääskeläinen
3/2022/P.J.