EU:n koulujakelujärjestelmällä tuetaan lasten terveellistä ruokailua

Järjestelmän tarkoitus on edistää lasten ja nuorten terveellisten ruokailutottumusten kehittymistä. Tavoitteena on myös lisätä kasvisten, vihannesten, hedelmien ja marjojen sekä maidon ja maitotuotteiden osuutta lasten ruokavaliossa. Katso Koulujakelujärjestelmän ABC-video, jossa ylitarkastaja Jenni Anttila kertoo tarkemmin, mistä on kyse.

Ylitarkastaja Jenni Anttila Ruokavirastosta
Ylitarkastaja Jenni Anttila Ruokavirastosta

Koulujakelujärjestelmä on Euroopan unionin järjestelmä, jolla tuetaan kouluissa ja päiväkodeissa jaettavia maitotuotteita sekä kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Tuettuja tuotteita ei käytetä ruuanvalmistukseen, vaan ne tarjotaan aterian lisänä tai vaikkapa välipalana.

Rahoittajana toimii EU

Koulujakelujärjestelmä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamaa koulujakelutukea. Suomessa tuen toimeenpanosta vastaa Ruokaviraston markkinaosasto. Tuotteiden esillepanosta ja käytännön jakamisesta koulujen ja päiväkotien arjessa vastaa ruokapalveluhenkilöstö.

Kaksi tuettavaa tuoteryhmää

Koulujakelujärjestelmään sisältyvät sekä koulumaitotuki että kouluhedelmätuki. Koulumaitotukea on toimeenpantu Suomessa vuodesta 1995 alkaen. Kouluhedelmätuen toimeenpano sen sijaan alkoi elokuussa 2017, jolloin tukiohjelmat yhdistyivät saman lainsäädännän alle.

dig

Kouluhedelmätuki

Kouluhedelmätuki on tarkoitettu perusopetuksessa oleville lapsille (1–10 luokat ja esiopetuksen perusopetuksen puolella saavat lapset). Oppilasta kohti tukea voidaan maksaa 150 g päivässä. Tukijaksoja on yksi syksyllä ja yksi keväällä.

digKoulumaitotuki

Koulumaitotuki on tarkoitettu päivähoidossa, perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa oleville lapsille. Suomessa koulumaitotuen piirissä on noin 90 % siihen oikeutetuista oppilaista. Koulumaitotukea myönnetään oppilasta kohden päivittäin enintään 2,5 dl.

Koulujakelujärjestelmään liittyy myös koulutuksellisia toimenpiteitä

Syksyllä 2018 koulujakeluohjelmaan sisällytettiin uutena toimintana koulutukselliset liitännäistoimenpiteet.  Näitä toteuttaa RuokaTutka-kampanja. RuokaTutka innostaa lapsia ja nuoria kysymään, tutkimaan ja oivaltamaan. Kampanjan tavoitteena on kasvattaa heistä ruokaan ja syömiseen myönteisesti suhtautuvia sekä ruokaan liittyvää tietoa uteliaasti ja taitavasti etsiviä ja tulkitsevia lapsia ja nuoria. Ajatuksena on myös ruoan sekä ruoan tuottajien ja valmistajien arvostamisen tärkeyden ymmärtäminen.

Mielenkiintoista ja monipuolista aineistoa opetuksen tueksi

RuokaTutka tarjoaa kasvattajille työkaluja ja lapsille sekä nuorille ajattelemisen aihetta ja oivaltamisen iloa. Aineistoilla ja toiminnalla on vankka pohja varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmassa sekä tutkitussa tiedossa.

Erilaiset tehtävät, kilpailut ja muut sisällöt edesauttavat monilukutaidon kehittymistä. Lasten ja nuorten taitoa hankkia, yhdistää, tuottaa, muokata ja arvioida tietoa tuetaan ja kehitetään erilaisilla maitoon ja kasviksiin liittyvillä sisällöillä.

Lisätietoa:

Teksti ja kuvat: Päivi Jämsén

5/2019