Hae diplomia

Kouluruokadiplomia®  haetaan vastaamalla alla olevaan kyselyyn. Diplomin saannin kriteerinä on kyselytestin läpäiseminen onnistuneesti.

Kysymykset ovat muodoltaan kyllä/ei-väittämiä. Kyselyyn vastaaminen perustuu itsearviointiin. 

Jos kyselyn suorittaa onnistuneesti (85 % kyllä-vastauksia), tulee suorituksen päätteeksi ilmoitus kyselyn läpäisemisestä. Tämän jälkeen täytetään yhteystietolomake, johon merkitään koulun ja ruokapalveluntuottajan yhteystiedot. Voit tarkastaa yhteystietolomakkeeseen merkittävät tiedot ennen kyselyn tekemistä tästä linkistä.


Ansökan om Skolmatdiplomet® sker genom att göra testet nedan. För att beviljas diplomet måste man klara testet.

Frågorna är ja/nej-påståenden. Utförandet av testet utgår från en självbedömning.

Om testet lyckas (man svarar ja på minst 85 procent av påståendena) får man ett meddelande om detta. Efter detta ska man fylla i en blankett med sklolans och måltidsproducentens kontaktuppgifter. Anvisningar om hur blanketten fylls i finns på denna länk (på finska).


Apply for a School Lunch Diploma by responding to the survey below. In order to receive the diploma, you must successfully complete the survey.  

Questions are in a yes/no format. The survey is based on self-assessment. 

If you complete the survey successfully (85% of yes-statements apply), you will be notified that you have passed after the survey. After this, please fill in contact information for the school and catering services provider on the contact details form. Before completing the survey, you can check the information that you will need for the contact details form by clicking this link.