Harjoittele kysymyksiä

Näillä sivuilla voit tutustua Kouluruokadiplomin® kysymyssarjaan ja harjoitella diplomin hakua.

Harjoittele diplomia -testi sisältää samat kysymykset kuin varsinaisen diplomin hakuun tarkoitettu Hae diplomia -suoritustesti.
Kysymykset ovat muodoltaan kyllä/ei-väittämiä. Kyselyyn vastaaminen perustuu itsearviointiin. Diplomin saannin kriteerinä on kyselytestin läpäiseminen onnistuneesti, jolloin 85 % on kyllä-vastauksia.

Harjoittelutestin läpäisemisen jälkeen voit siirtyä diplomin hakuun tästä linkistä.


Du kan bekanta dig med frågorna och ansökningen av Skolmatdiplomet® på de här sidorna.

Öva för diplomet-testet innehåller samma frågor som själva testet för att ansöka om diplomet.

Frågorna är ja/nej-påståenden. Testet utgår från självbedömning. Kriterierna för erhållande av diplomet uppfylls om man svarar ja på minst 85 procent av påståendena.

Om du klarar övningstestet kan du gå vidare till att ansöka om diplomet.


You can learn more about the School Lunch Diploma® questions and practice applying for a diploma on these pages.

The ”Diploma practice” test includes the same questions as the ”Apply for a diploma” test, which is the real test that you must complete to obtain a diploma. 

The questions are in a yes/no format. The survey is based on self-assessment. The diploma requires you to complete the survey successfully, which means that 85% of the yes-statements apply to your daycare centre.

If you pass the practice test, you can apply for a diploma by clicking this link.