Kouluruokadiplomi

Kouluruokadiplomi – tutustu ja hae!

Kouluruokadiplomi® on kouluille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Diplomi kertoo myös hyvästä yhteistyöstä. Diplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.

Diplomin tavoitteena on kohottaa kouluruokailun arvostusta ja nostaa se näkyväksi osaksi koko koulun yhteistä toimintaa. Diplomin kysymyssarja antaa myös vinkkejä kouluruokailun toteuttamiseen ja kannustaa kehittämään parantamista edellyttäviä asioita.

Tutustu myös seuraaviin sivuihin:

Kouluruokailu on koko koulun yhteinen asia

Kouluruokailun tehtävänä on edistää ja tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailu on myös tärkeä osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluruokailu on siis koko koulun yhteinen asia, jonka toteuttamiseen ja kehittämiseen  koko kouluyhteisön tulee osallistua.

Taustatietoa

Kouluruokadiplomi:

  • on Ammattikeittiöosaajat ry:n ylläpitämä diplomityökalu
  • kehittämisessä on ollut mukana laaja asiantuntijaryhmä niin opetuksen, ravitsemuksen kuin ruokapalvelun ammattilaisia/asiantuntijoita
  • sisältö perustuu virallisiin, voimassaoleviin suosituksiin ja säädöksiin
  • mainitaan Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuosituksessa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2017) hyvänä itsearvioinnin ja kehittämisen työkaluna
  • tuottamista on tukenut Maa- ja metsätalousministeriö