Tukimateriaali

Kouluruokadiplomin® tukimateriaali sisältää tietoa kouluruokailusta ja ruokakasvatuksesta.

Tukimateriaalia voi hyödyntää diplomin valmennusaineistona sekä oman toiminnan arvioimisen ja kehittämisen apuna. Tukimateriaalin tietosisältö on jaoteltu diplomin kyselytestissä olevien aihekokonaisuuksien mukaisesti. Jokaisesta aihealueesta saa lisätietoa klikkaamalla otsikkolinkkiä. Tukimateriaali on vapaasti kaikkien kouluruokailusta kiinnostuneiden käytettävissä.

Testin aihealueet

Opetussuunnitelma ja sopimusasiat
Ruokailutilanne
Yhteistyö ja ruokakasvatus
Viestintä
Ravitsemussuositusten mukainen ruokailu
Ruokaturvallisuus
Ruokakulttuuri ja ympäristö

Diplomin kysymyssarja

Kouluruokadiplomin kyselytesti koostuu 45 kyllä/ei -väittämästä. Väittämät on jaettu seitsemään eri aihealueeseen. Kyselytesti on laadittu yhteistyössä alan asiantuntijaryhmän kanssa ja tetin väittämät pohjautuvat kouluruokailusta annettuihin säädöksiin, suosituksiin sekä hyviin käytäntöihin.

Harjoittele kysymyksiä

Kyselytestiin voi tutustua Harjoittele kysymyksiä -osiossa.

Tulosta kysymykset

Kouluruokadiplomin kysymyssarja (pdf) -tulostusversiosta voi tulostaa kysymykset asialistaksi palaveriin, jos käytettävissä ei ole tietokonetta tai tabletteja.

Jos sinulla on kysyttävää, niin autamme mielellämme, ota yhteyttä.

Voit antaa meille myös kehittämispalautetta.