Opetussuunnitelma ja sopimusasiat

Lainsäädäntö – Ohjattu, täysipainoinen maksuton kouluateria

Suomalainen kouluruokailu perustuu lainsäädäntöön.  Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Myös lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa päätoimisissa opinnoissa olevalla opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.

Aiheen alasivu:  Lainsäädäntö

Opetussuunnitelma – Kouluruokailu osa opetusta

Kouluruokailu on lisäksi tärkeä osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Opetussuunnitelman perusteissa 2014 kouluruokailu on osa opetusta tukevaa toimintaa, jonka tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Kouluruokailu on osa koulupäivää, jolla on tärkeä virkistystehtävä sekä monia kasvatuksellisia tavoitteita. Oppilaita kannustetaan osallistumaan ruokailuhetkien suunnitteluun ja opetus- ja ruokapalveluhenkilöstöä sekä koteja tekemään yhteistyötä kouluruokailun järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Aiheen alasivu:  Opetussuunnitelman perusteet (kouluruokailu)

Hyvinvointistrategia

Kuntalaisten hyvä ravitsemus ja sen kehittäminen tulisi olla osa kunnan hyvinvointistrategiaa. Kunta huolentii yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa ravitsemuksen edistämisestä. Se, miten asukkaiden hyvää ravitsemusta voidaan edistää, miten paikallisella yhteistyöllä lisätä vaikuttavia toimenpiteitä ja miten ravitsemusasiat voidaan kirjata hyvinvointikertomukseen ja -suunitelmaan voi lukea Hyvä ravitsemus on poliittinen päätös -esitteestä (VRN ja Kuntaliitto, 2019).

Ravitsemuksella hyvinvointia -tarkistuslistasta (VRN, Kuntaliitto, 2019) voi tutustua kuntatason tavoitteisiin, esimerkiksi hyödynnetäänkö kunnassa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia hyvästä ravitsemuksesta ja ovatko oppilaat osallistuneet seuraaviin tehtäviin kuluvan lukuvuoden aikana: kouluruokailun suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi?

Lisätietoa aiheesta löytyy klikkaamalla Ruokaviraston sivuille Ravitsemuksella hyvinvointia – Tukiaineistoa kunnille ja sosiaali- ja terveyspalveluille

Tilaajan ja tuottajan välinen palvelusopimus

Koulunja ruokapalveluntuottajan yhteistyö perustuu toimijoiden väliseen palvelusopimukseen. Palvelusopimuksessa on määritelty ateriakokonaisuudet, annoskoot ja tarjottavan ruoan ravitsemuksellinen laatu. Sopimukseen on hyvä olla kirjattuna myös ruokakasvatusyhteistyön toteuttamistavat. Ruokapalvelut voivat tukea osaltaan ruokakasvatustoimintaa.