Lainsäädäntö

Suomalainen kouluruokailu perustuu lainsäädäntöön. Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria.

Perusopetuslaki

”Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria (Perusopetuslaki 1998/628, 31 § 2 momentti).

Perusopetuslain 3. §:n mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti edistäen oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella on oikeus välipalaan (Perusopetuslaki 48d §). Välipalan hinta sisältyy mahdolliseen toimintamaksuun. Kotona opiskelevalla oppivelvollisella ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta maksuttomaan ateriaan. Lisäksi oppilaalla on oikeus maksuttomaan ateriaan työelämään tutustumisen (TET) ja koulun retkipäivien aikana.”

Perusopetuslaki

Lukiolaki

”Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa (Lukiolaki 1998/629, 28 §). Asetuksella säädetään, milloin opinnot ovat päätoimisia. Koulutuksessa, joka on 4 §:n 2 momentin perusteella järjestetty sisäoppilaitosmuotoisesti, opiskelijalla on lisäksi oikeus muuhun riittävään päivittäiseen ruokailuun”.

Lukiolaki

Laki ammatillisesta koulutuksesta

”Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 1998/630, 37 §). Asetuksella säädetään siitä, milloin opinnot ovat päätoimisia. Koulutuksessa, joka on 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun koulutustehtävän mukaisesti järjestetty sisäoppilaitosmuotoisesti tai muulla asetuksella säädettävällä tavalla, opiskelijalla on edellä säädetyn lisäksi oikeus myös muuhun maksuttomaan ruokailuun.”

Laki ammatillisesta koulutuksesta