Täysipainoinen kouluateria

Hyvin toteutettu koululounasannos on ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Päivittäin esillä oleva malliateria ohjaa oppilaita koostamaan ateriansa ravitsemussuositusten mukaisesti.

Koulussa tarjottava lounas kattaa noin kolmanneksen päivittäisestä energiantarpeesta. Kouluruoan tulee olla maukasta, syömään houkuttelevaa, täysipainoista ja ravitsemussuositusten mukaista.

Mitä täysipainoinen kouluateria sisältää?

  • lämpimän ruoan, jossa on kalaa, vaaleaa tai punaista lihaa, palkokasveja tai munaa
  • kasvislisäkkeen ja salaatinkastikkeen/öljyn
  • ruokajuomaa (maito/maitojuoma/piimä)
  • täysjyväleipä ja
  • margariinia.

Puuro- ja kasviskeittoaterialla tarjotaan lisänä aterian ravintosisältöä täydentäviä lisäkkeitä.

Kaksi pääruokavaihtoehtoa – toinen kasvisruoka

Kouluruokailusuosituksen mukaan kouluissa olisi hyvä olla tarjolla kaksi pääruokavaihtoehtoa. Toinen vaihtoehdoista voi olla kasvisruoka, jolloin aterian riittävä proteiinisisältö varmistetaan palkokasveilla, muilla kasviproteiinin lähteillä, maitovalmisteilla ta kananmunalla. Vaihtoehtojen tarjoamisen tiedetään lisäävän oppilaiden osallistumista kouluruokailuun.

Vapaasti valittava kasvisruokavaihtoehto totuttaa ruokailijoita kasvispainotteiseen syömiseen, mikä tukee sekä terveyttä edistävää että ympäristövastuullista syömistä.  Ellei kouluruokailussa ole päivittäin valittavissa kasvisruokavaihtoehtoa, suositellaan kasvisruokapäivän järjestämistä esimerkikei kerran viikossa. Tällöin voidaan tarjota kahta eri kasvisruokaa, joka totuttaa ruokailijoita erilaisiin kasvisruokalajeihin ja antaa valinnanmahdollisuuden.

Välipala

Kouluruokailusuosituksen mukaan oppilaille tulee järjestää mahdollisuus ravitsevaan välipalaan, mikäli oppitunnit jatkuvat pitempään kuin kolme tuntia lounaan jälkeen. Tarjottava välipala on osa opetusta ja kouluaikaista ruokailua.

Hyvän välipalan perustan muodostavat kasvikset, hedelmät, marjat, kuitupitoiset vähemmän suolaa sisältävät täysjyväpuurot, -leivät ja -leivonnaiset sekä rasvattomat ja vähärasvaiset maitovalmisteet.

Aamiainen

Kouluissa voidaan tarjoilla myös aamiaista. Aamupala koostetaan samojen ohjeiden mukaisesti kuin välipala. Sekä aamiaisen että välipalan tarjoamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä ja maksuista sovitaan koulu- ja kuntakohtaisesti. Huoltajille on myös hyvä tiedottaa kouluruokailun lisäksi välipala- ja aamiaistarjoiluista sekä niiden periaatteista.

Teema- ja juhlapäivät

Ruokateemat ja suomalaiseen ruokaperinteeseen kuuluvat juhlapäivät kuuluvat myös kouluruokailuun. Teemaviikkoja ovat esimerkiksi sadonkorjuu-, sydän- ja toiveruokaviikko. Suomalaiseen ruokaperinteen mukaisten juhlapäivien on hyvä näkyä myös ruokalistalla, kuten itsenäisyyspäivä, joulu, laskiainen, pääsiäinen, vappu ja kevään viimeinen koulupäivä. Teemat kehittävät oppilaiden ruoka- ja makutottumuksia ja niiden puitteissa opitaan samalla kansallista ja kansainvälistä ruoka- ja tapakulttuuria.

Muut erityistarpeet

Eettiset ja eri uskontoihin liittyvät tarpeet, jotka poikkeavat merkittävästi suomalaisesta valtaväestön ruokailutottumuksia noudattavasta ruokavaliosta, huomioidaan kuntakohtaisten ta opetuksen järjestäjän linjausten mukaisesti.

Lue lisää: Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus (2017), Tarjottavat ateriat ja välipalat, sivulta 32, Valtion ravitsemisneuvottelukunta

Malliateria ohjaa aterian koostamisessa

Lautasmallin mukainen malliateria ohjaa oppilaita koostamaan kouluaterian linjastosta ravitsemussuositusten mukaan oikeaoppisesti. Malliateria on ohjausväline, jonka avulla konkretisoidaan, että kaikki aterian osat sisältävä ateria tuottaa ravitsevan kokonaisuuden. Lautasmallissa ruokien suhteelliset osuudet säilyvät samoina, vaikka ruokalaji tai annoskoko vaihtelisivat. Malliateria tulisi olla esillä päivittäin siten, että oppilas näkee sen ennen oman ateriansa annostelua.

Malliateria sisältää lautasmallin mukaisesti koostetun ruoan lautasella, leivän, margariinin, lasillisen maitoa/piimää/maitojuomaa ja mahdollisesti myö jälkiruoan. Puolet lautasesta täytetään kasviksilla, neljännes perunalla, pastalla tai viljalisäkkeellä sekä neljännes lihalla, kalalla, munalla tai palkokasveilla. Samalla tavalla esitetään keitto- tai puuroannos lautasella sekä erikseen aterian lisänä tarjottavat kasvikset, marjat, hedelmät ja muut lisäkkeet.

Malliaterian esittämiseen sopii myös kuva. Kuvan olisi hyvä vastata mahdollisimman paljon tarjolla olevaa ateriaa, esimerkiksi valokuva siitä. Ruokalistan mukaiset ja malliaterian mukaan koostetut koululounasannokset voidaan valokuvata esimerkiksi yhteistyössä oppilaiden kanssa. Annoskuvia voidaan käyttää myös tukena, kun ruokalistasta viestitään koulun info-tv:ssä, verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

Kuvallisen malliannoksen esittämiseen voidaan käyttää myös valmiita kuvia ja julisteita. Alla esimerkkejä:

 

Lue lisää: Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus (2017), Malliateria, siviulta 64, Valtion ravitsemisneuvottelukunta