Ruokailutilanne

Ruokailuhetki viihtyisässä, kiireettömässä ja siistissä ympäristössä tarjoaa virkistävän ja mieluisan lepotauon koulutyön lomassa. Myönteinen ilmapiiri ja oppilaiden suunnitelmallinen ohjaaminen ruokailutilanteessa edistävät ruokailulle asetettujen ruoka-, ravitsemus- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumista.

Ruokailuajat

Sopiva ajankohta koululounaan syömiselle on noin klo 11.00-12.00. Vähimmäisaika ruokailuun tulisi olla 30 minuuttia, jotta ruoasta on mahdollisuus nauttia kiireettömästi. Kouluruokailu on oppimistilanne, jossa korostuvat hyvät ruokailutavat. Ennen tai jälkeen ruokailun olisi suositeltavaa järjestää oppilaille 10 -15 minuutin ulkoilu- ja liikuntahetki.

Lue lisää: Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus, Ruokailuajat, sivulta 32, Valtion Ravitsemusneuvottelukunta

Ruokailun porrastaminen ja tarjoilulinjasto

Kouluruokailu tulisi porrastaa siten, että eri-ikäisille oppilaille tarjoutuisi mahdollisuus rauhalliseen syömiseen. Tarjoilunlinjasto kannattaa sijoittaa siten, että mahdollisen jonon muodostuessa se ei häiritse ruokailemassa olevia oppilaita.

Lue lisää: Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus, Ruokailuajat, sivulta 32, Valtion Ravitsemusneuvottelukunta

Somistus, valaistus ja akustiikka

Ruokailuympäristö vaikuttaa olennaisesti kouluruokailun suosioon joko sitä lisäävästi tai vähentävästi. Oppilasravintola toimii myös oppimisympäristönä, jonka somistukseen kannattaa ottaa oppilaat mukaan. Kauniisti sisustettu,  rauhallinen ja siisti ruokailuympäristö lisää ruoan nautittavuutta. Miellyttävään valaistukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Akustiikkaa voidaan parantaa erilaisilla sisustusratkaisuilla, kuten esimerkiksi erilaisilla akustiikkatuotteilla, tekstiileillä, viherkasveilla ja seinäkkeillä.

Lue lisää: Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus, Ruokailuympäristö, sivulta 31, Valtion Ravitsemusneuvottelukunta

Vaatteiden ja reppujen säilytys

Oppilasravintolan ulkopuolella tulisi olla asianmukaiset säilytystilat, jonne oppilaat voivat jättää ulkovaatteet ja koulureput. Oppilasravintolaan niitä ei ole suositeltavaa tuoda. Koulun henkilökunnan kannattaa sopia yhteiset tapakasvatuksen periaatteet, esimerkiksi hattujen käytöstä sisätiloissa tai ruokailun yhteydessä. Viipymiseen houkuttelevassa ruokailuympäristössä koululainen oppii ymmärtämään ruoan, yhdessäolon ja ruokatauon merkityksen hyvinvointinsa edistäjinä.

Ruokailun ohjaus

Ruokailutilanteessa ohjaus toteutuu siten, että aikuinen omalla esimerkillään opastaa oppilaita koostamaan ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita ja noudattamaan hyviä ruokailutapoja. Ruokailutilanteen ohjauksen toivotaan olevan oppilaslähtöistä ja havainnollista.

Lue lisää

 

Hyvän kouluruokailun julistus

Onnistunut kouluruokailutilanne pitää osaltaan yllä koulurauhaa. Voit tulostaa oppilasravintolan seinälle Ammattikeittiöosaajat ry:n laatiman Hyvän kouluruokailun julistuksen alla olevista linkeistä:

Hyvän kouluruokailun julistus (pdf)
Deklaration om god skolmat (pdf)

Aiheen alasivu: Ruokailun ohjaus