Ruokailun ohjaus

Ruokailutilanteen ohjauksen toivotaan olevan oppilaslähtöistä ja havainnollista. Opetuksen ja kasvatuksen lähtökohtana on, että oppilas tulee käytännönläheisellä tavalla tietoiseksi terveellisen ravitsemuksen ja syömisen periaatteista.

Ohjauksen määritelmä

Perusopetuslaissa (1998/628, 31 § 2 momentti) on säädetty, että kouluruokailun tulee olla tarkoituksenmukaisesti järjestettyä ja ohjattua. Ruokailutilanteessa ohjaus toteutuu siten, että aikuinen omalla esimerkillään opastaa oppilaita koostamaan ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita ja noudattamaan hyviä ruokailutapoja. Päivittäisen malliaterian esille laittaminen on myös ohjausta.

Ohjaus on koulun aikuisten yhteinen tehtävä

Ruokailutilanteessa tapahtuvan ohjauksen ja esimerkkiruokailun avulla vaikutetaan oppilaiden tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Ruokailun yhteydessä oppilaat tulevat käytännönläheisesti tietoiseksi esimerkiksi erilaisista ruoista, raaka-aineista sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävistä ruokavalinnoista. Hyvällä ohjauksella on siksi tärkeä merkitys lasten terveyteen ja hyvinvointiin myös tulevaisuuden kannalta.

Aikuisten myönteinen suhtautuminen kouluruokailuun vaikuttaa oppilaiden asenteisiin ja kouluruoan arvostamiseen. Kouluruokailussa ohjaaminen on kaikkien ruokailutilanteessa mukana olevien aikuisten, niin opettajien kuin ruokapalveluhenkilöstönkin, yhteinen tehtävä.

Lue lisää