Ruokaturvallisuus

Oiva-hymiö kouluravintolan ovella kertoo siitä, että ruoan turvallisuuteen liittyvät asiat ovat koulun ruokapalvelussa kunnossa ja kouluruoasta annetaan oikeat tiedot. Elintarvikevalvonnan tehtävänä on varmistaa, että  elintarvikkeet ovat turvallisia. Valvonnasta vastaavat viranomaisten lisäksi elintarvikealan toimijat.

Oiva-järjestelmä

Oiva on Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvonnan järjestelmä.  Oivassa paikalliset elintarvikevalvojat tekevät tarkastuskäynnin kohteeseen ja arvioivat hymynaamoin elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuotteiden turvallisuutta. Parhaimman hymyn saaminen edellyttää elintarvikelainsäädännön noudattamista.

Tehdyn tarkastuskäynnin tulokset julkaistaan Oiva-raportteina internetissä. Kun Oiva-hymiö hymyilee, ovat asiat ruokailijan kannalta hyvin. Hymiön viivailme tai alaspäin kaartuvat huulet kertovat, että tilanteessa on korjattavaa tai tilanne on huono.

asteikko_rgb (1)

Kuva: Ruokavirasto

Omavalvonta

Omavalvonta on elintarviketoimijan oma järjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Elintarviketoimijalla tulee olla omavalvontasuunnitelma. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta. Omavalvonta perustuu  Elintarvikelakiin (23/2006).

Katso video: Ammattikeittiön ABC-video: Hygienia ja omavalvonta
(Ammattikeittiöosaajat ry) Omavalvontaosuus alkaa noin puolivälistä videota.

Hygieniaosaaminen – hygieniapassi

Henkilöiden, jotka työskentelevät elintarvikealalla, on hallittava elintarvikehygienian perusteet, jotta ruokaa osataan käsitellä turvallisesti. Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta.

Hygieniapassi on osaamistodistus, jonka työntekijä tarvitsee, jos hän käsittelee työssään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa (esimerkiksi kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt, pikaruokaravintolat, elintarvikemyymälät ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat). Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi maito, liha ja kala.

Lue lisää: Hygieniaosaaminen, Ruokavirasto

Aiheen alasivu: Ruokaturvallisuuteen liittyviä ohjeita