Kouluruoka muuttaa maailmaa

Ympäristöministeriö on osana Kokeilun paikan ilmastokokeiluja toteuttanut yhteistyössä Reilu ruokamurros (JUST-FOOD) -tutkimushankkeen kanssa uuden julkaisun Kouluruoka 2030 – näin ilmastovaikutukset puolitetaan (12/2020).

 

Koko kansikuva Ilmastoruokaa 2030

Ruokakasavatuksella on voimaa

Kouluruoka tukee kestävää ruokamurrosta lisäämällä tietoisuutta ilmastoviisaasta ruoasta ja tutustuttamalla lapsia uusiin makuihin ja raaka-aineisiin. Kouluruoka voi siis muuttaa ruokakulttuuria ja syömisen tapoja ikävaiheessa, jolla on vaikutuksia läpi elämän. Suomessa kouluruoalla on myös tärkeä pedagoginen tehtävä. Kouluruokakasvatuksen kautta voidaan:

  • kannustaa oppilaita kohti ilmastoystävällisiä ratkaisuja
  • lisätä ymmärrystä ruoan ympäristövaikutuksista
  • vaikuttaa oppilaiden käsityksiin maittavasta ja ravitsevasta ruoasta

Kouluruokailun ilmastoteoilla on iso vaikutus

Ihmistoiminnan ilmastovaikutuksista 25−30 % liittyy ruokaan. Siksi ilmastovaikutusten vähentäminen on tärkeää. Meidän tulee siirtyä suosimaan ilmastoa vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja eli ilmastoviisasta ruokaa. Suomessa kouluruokailun piiriin kuuluu n. 900 000 lasta, jotka syövät yhden aterioistaan koulussa joka koulupäivä. Kouluruokailun ilmastoteoilla on siis iso vaikutus!

Tutustu tietolehtiseen

Kouluruoka 2030 – näin ilmastovaikutukset puolitetaan -tietolehtinen kertoo kouluruoan ilmastovaikutusten puolittamisen keinoista ja käytännön opeista ilmastoviisaan ruoan parissa tehdyn tutkimuksen sekä käytännön kokeilujen perusteella. Esite sisältää myös kouluruokailussa hyväksi todettuja ilmastoviisaita reseptejä Palvelukeskus Helsingin ja Muuramen ravitsemispalveluiden ammattilaisilta. Kuuden viikon esimerkkiruokalista havainnollistaa, miltä ilmasto-vaikutuksiltaan puolitettu kouluruokalista voisi esimerkiksi näyttää. Lista täyttää ravitsemussuositukset ja on kustannuksiltaan hyväksyttävissä.

Kokeiluteot on toteutettu vuosina 2019−2020 Ympäristö ministeriön avustuksella osana Kokeilun paikan ilmastokokeiluja. Vuoden 2020 toiminnot toteutettiin yhteis työssä Reilu ruokamurros (JUST-FOOD) -tutkimus hankkeen kanssa (justfood.fi).

Teksti ja kuva: Kouluruoka 2030 – näin ilmastovaikutukset puolitetaan -tietolehtinen.

2/2021/P.J.