Kouluruokadiplomi laajenee päiväkotiin

Tiedote  9.2.2015

Ammattikeittiöosaajat ry:n koordinoiman Arvostusta ammattikeittiöille -hankkeen tavoitteena on suomalaisen koulu- ja päiväkotiruokailun ruokailutilanteen kehittämien lapsia ja nuoria sekä ruokapalveluita ja sen yhteistyöverkostoja palvelevan mittariston avulla. Hanketta viedään eteenpäin laajan yritys- ja yhteistyöverkoston kanssa. Hankkeessa rakennetaan seuraavaksi päiväkotiruokailun diplomimalli aiemmin luodun Kouluruokadiplomi-käytännön pohjalta. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä ruokailutilanteesta terveyttä edistävänä ja sosiaalisena tapahtumana sekä vahvistaa ruokapalvelu-, opetus- ja kasvatushenkilöstön roolia ruokakasvattajina.

orig_ryhmakuva_23A5189_2000px

”On tärkeää rakentaa toimivia yhteistyömuotoja palveluiden tuottajan ja asiakkaan välille. Liian usein eri ammattikunnat pysyvät omissa lokeroissaan. Siten aito vuorovaikutus ruokapalveluhenkilöstön ja koulun tai päiväkodin muun henkilöstön ja varsinaisten asiakkaiden välillä jää vähäiseksi. Diplomimallit ovat erinomaisia välineitä toimivamman yhteistyön rakentamiseksi”, kertovat hankkeen projektipäällikkö Virpi Kulomaa ja toiminnanjohtaja Marjut Huhtala Ammattikeittiöosaajat ry:stä. Hankkeen päätavoitteena on ravitsemisalan imagon kohottaminen laajemminkin ja myönteisten laatumielikuvien luominen yhteiskunnallisesti merkittävästä palvelusektorista.

Positiivista viestintää siivittämään hankkeessa rakennetaan virtuaalinen esittely- ja perehdyttämismateriaali ammattikeittiöalan houkuttelevuuden lisäämiseksi. ”Haluamme osoittaa, että ammattikeittiöala on moderni, paljon erityisosaamista vaativa ja vaihtelevia työtehtäviä tarjoava tulevaisuuden ala, jonka työllisyysnäkymät ovat suhdanteista riippumatta lupaavat.”

Hankkeella on laaja kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset, nuoret, ravitsemisalan toimipaikat, ruokapalvelun asiakassidosryhmät, vanhemmat, ravitsemisalalle hakeutuvat ja siitä tietoa hakevat nuoret, aikuisopiskelijat, oppilaitokset ja selkokielistä esittelymateriaalia tarvitsevat, kuten maahanmuuttajat.

Päiväkotiruokailun diplomimalli rakennetaan vuoden 2015 aikana ja lanseerataan käyttöön 2016. Virtuaalinen perehdyttämis- ja oppimismateriaali toteutetaan vuosien 2015–2016 aikana. Valmistuttuaan hankkeen työkalut ovat vapaasti ravitsemisalan ja sen sidosryhmien hyödynnettävissä.

Hanke-elementtien jatkopäivityksestä ja koordinoinnista vastaa Ammattikeittiöosaajat ry. Hankkeen päärahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö. Yritystukijoina toimivat Valio Oy, Heinon Tukku Oy, Unilever Food Solutions, Electrolux Professional Oy ja Atria Suomi Oy. Hankeyhteistyössä ovat lisäksi mukana Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus, Espoo Catering, Jyväskylän aikuisopisto ja Haaga Helia Ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot
Virpi Kulomaa, virpi.kulomaa@amko.fi, 050 339 6844
Marjut Huhtala, marjut.huhtala@amko.fi, 050 341 3957

Kuvassa on Arvostuta ammattikeittiöille -hankkeen toimijoita ja yhteistyökumppaneita, alarivi (vas.)  ylitarkastaja Petri Koskela, maa- ja metsätalousministeriö, opetusneuvos Marjaana Manninen, Opetushallitus,  projektipäällikkö Virpi Kulomaa, Ammattikeittiöosaajat ry, kouluttaja Kaisa Liinanki, Jyväskylän aikuisopisto, ylärivi (vas.) tuotantopäällikkö Hellen Junninen, Espoo Catering, toiminnanjohtaja Marjut Huhtala, Ammattikeittiöosaajat ry, maajohtaja Jarmo Huuhtanen, Electrolux Professional Oy, yliopettaja Vesa A. Heikkinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja myyntipäällikkö Anneli Heikkinen, Valio.  Kuva: Tomi Setälä