Lempäälässä ajanmukaista arkiruokaa oppilaita osallistamalla

VARUKE-hankkeessa mukana oleva Lempäälän ruokapalvelut toteutti hankkeen Kokeilunpaikka-jaksolla keväällä oppilaita osallistavan kasvisruokareseptikilpailun. Oppilaat eri luokka-asteilta saivat ehdottaa uusia kasvisruokia ikäryhmälleen ominaisella tavalla. Laadukkaita vinkkejä kertyi piirroksista, raaka-ainevihjeistä ja oppilaiden omista reseptiehdotuksista.

Kasvisruokaideat kerättiin  Wilma-oppilasviesteillä

Kilpailu käynnistettiin matalalla profiililla Wilma-oppilasviesti-järjestelmän kautta. ”Tällainen työskentelytapa on meille uusi, mutta avaus on nyt tehty, ja jatkossa kasvisruokien markkinointiin panostetaan isomminkin, kun koronarajoituksista päästään”, kertoo ruokapalvelupäällikkö Liisa Belaid.

Lempäälän ruokapalveluiden yhdeksänhenkinen tuotekehitystiimi lähti jatkojalostamaan saatuja vinkkejä ja reseptiehdotuksia ensin Teams-palavereissa ja ideoiden niitä pidemmälle ja siirtyen käytännön reseptitestauksin.

Oppilaat valitsivat mieluisimman maistatustilaisuuksissa

Reseptikilpailun tuloksena jatkoon pääsi kolme reseptiä: soijabolognese, itämainen kasvissosekeitto ja kasvispastavuoka. Lähes 200 oppilasta Sääksjärven koulusta pääsi toukokuussa maistamaan ja arvioimaan valmiita reseptejä ja äänestämään suosikkiaan kolmen reseptin joukosta. Maistatus eriytettiin varsinaisesta kouluruokailusta ja maistamaan tultiin luokka kerrallaan koronatilanteen takia. Arviointiin saivat osallistua vain oppilaat, mikäli korosti oppilaiden arvioimisvolyymia.

Voittajareseptiksi nousi Mifu-jauhetta ja herkullista tomaattikastiketta sisältävä kasvispastavuoka. Jatkossa maistuva ohje päätyy ruokalistalle pysyvästi.

Sparrausapua tunnetulta keittiömestarilta

Oman potkunsa maistelutilaisuuteen toi paikallinen keittiömestari Arto Rastas, joka esitteli maistelumenun koululaisille ravintolamaailmasta tutuin ilmaisuin ja alleviivasi oppilaille heidän ainutlaatuista mahdollisuuttaan vaikuttaa kouluruokareseptiikkaan. ”Tällaisia vau-efektejä ja pr-tilaisuuksia tarvittaisiin enemmänkin kouluruuan imagon nostattamiseksi”, korostavat Belaid ja Nurminen.

Kasvisruokien kehitystyötä pienin, mutta varmoin askelin

Tällä hetkellä Lempäälässä kasvisruokaa tarjotaan 1–2 kertaa viikossa, mutta sen suosio ei vielä ole yltänyt samalle tasolle ns. sekaruokavalioon verrattuna. ”Kuitenkin vain syöty ruoka ravitsee”, pohtii Belaid. ”Siksi kasvisruokien kehitystyössä täytyy edetä pienin askelin ja kasviksia vähitellen lisäämällä. Sitkeä kasvatustyö vastuullisiin ruokavalintoihin tulisikin aloittaa jo varhaiskasvatuksessa. Yläkouluikäisten kohdalla ollaan jo myöhässä”, painottaa Belaid.

Uusi koululaisia osallistava tapa otetaan jatkuvaan käyttöön

Koululaisia aktivoiva reseptikehitystyö koettiin Lempäälässä hyvin myönteisenä projektina. Projekti osallisti ja virkisti kaikkia, niin oppilaita, keittiöhenkilökuntaa, opetustoimea kuin kunnan johtoa. Kokeilu nosti kouluruuan imagoa, kun oppilaille annettiin oikeasti mahdollisuus vaikuttaa ruokalistan sisältöön. ”Tästä muokataan ilman muuta käyttöön tapa, jolla saadaan asiakkaat jatkossakin osallistettua ruokalistasuunnitteluun”, Belaid vahvistaa.

 

VARUKE-hankkeen vastuullisena toteuttajana toimii Savon koulutuskuntayhtymä, kehityspalvelut/EkoCentria. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Ammattikeittiöosaajat ry (Amko) ja Ruokatieto Yhdistys ry. Hankkeen työpajoihin hankitaan teeman mukaisesti erikoisasiantuntijoita mm. Luonnonvarakeskuksesta (Luke) ja Viestintävalkea Oy:ltä. Kuntaliitto toimii hankkeen yhteistyötahona.

Kuvat: Lempäälän ruokapalvelut
Teksti: Marjut Huhtala
Artikkeli löytyy kokonaisuudessaan Ammattikeittiöosaajat ry:n verkkosivuilta.

9/2021/P.J.