Palmia kohti hiilineutraali Suomi -tavoitetta kala- ja kasvisruokavalikoimaa lisäämällä

Tulevaisuuden kouluruoka rakentuu vastuullisesti valituista raaka-aineista. Palmian tavoitteena on kehittää koululaisille maistuvia kala- sekä kasvisruokia ruokailijoiden ehdoilla. Uusia kotimaisia kala- ja kasvisraaka-aineita, kuten silakkaa ja särkeä, aiotaan hyödyntää nykyistä enemmän ja liharuuan määrää pikkuhiljaa vähentää. ”Emme poista mitään raaka-aineita heti listoilta, vaan tuomme uusia makuja ja ruokaideoita vähitellen asiakkaan lautaselle”, painottaa Palmia Oy:n ruokapalveluiden operatiivinen johtaja Jaana Kujala.

Maisteluraadeista pysyvä asiakkaita osallistava käytäntö

Palmiassa tartuttiin ripeästi tänä keväänä startanneen VARUKE-ohjelman Kokeilunpaikka-haasteeseen ja siellä alettiin kehittää uusia kouluruokailuun soveltuvia kasvis- ja kalaruokareseptejä. Poikkeusajoista huolimatta oppilaita osallistettiin reseptien kehitystyöhön maistattamalla uusia makuja kahdessa eri koulussa Riihimäellä. Maisteluraadeista on tarkoitus luoda pysyvä, asiakkaita osallistava käytäntö muihinkin Palmian ruokapalveluiden piirissä oleviin kouluruokailukohteisiin.

Ruuan ilmastovaikutukset keskusteluun työpajatoiminnassa

Sujuva yhteistyö ruokapalvelun, oppilaiden ja opetushenkilöstön välillä edistää myönteistä ruokapuhetta vastuullisesti tuotetusta kouluruuasta. Kevään aikana on reseptikehitystyön ohella järjestetty Riihimäen koulujen valittujen luokka-asteiden oppilaiden kanssa osallistava ilmastotyöpaja. ”Tämä on vaatinut resursseja ja aikaa koulujen opetushenkilöstöltä, mitä arvostamme suuresti”, kiittelee Kujala.

Ilmastotyöpajan työmenetelminä ovat kolmasluokkalaisten kohdalla toimineet muun muassa ympäristöaiheiset piirrostehtävät, vanhemmat koululaiset ovat puolestaan sanallisesti pohtineet esimerkiksi kasvisruuan lisäämisen merkitystä. Työpajassa on käsitelty ruuan ilmastovaikutuksia kouluruokailua sivuten. Pajojen vetäjinä ovat toimineet palmialaiset, ja koulun puolelta järjestelyissä ovat olleet mukana kotitalousopettaja ja alaluokkalaisten työpajassa luokanopettaja. Teamsilla toteutettu työpaja on oivallinen esimerkki ympäristöasioiden opettelun ja kestävän kouluruokailun luontevasta integroimisesta oppiaineopetukseen.

Koko artikkeli on luettavissa AmmattikeittiöOsaaja 2/2021-lehdestä tätä linkkiä klikkaamalla.

 

VARUKE-hankkeen vastuullisena toteuttajana toimii Savon koulutuskuntayhtymä, kehityspalvelut/EkoCentria. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Ammattikeittiöosaajat ry (Amko) ja Ruokatieto Yhdistys ry. Hankkeen työpajoihin hankitaan teeman mukaisesti erikoisasiantuntijoita mm. Luonnonvarakeskuksesta (Luke) ja Viestintävalkea Oy:ltä. Kuntaliitto toimii hankkeen yhteistyötahona.

Kuvat: Niina Leino
Teksti: Marjut Huhtala/Ammattikeittiöosaajat ry

9/2021/P.J.