Ruokakasvatuksen moninaisuus on voimavara – Yhdessä olemme eniten!

Helmikuussa järjestetyssä Ruokakasvatus moniammatillisena yhteistyönä kouluissa, kodeissa ja järjestöissä -webinaarissa esitettiin korkeatasoisia asiantuntijapuheenvuoroja ja keskustelua ruokakasvatuksen toteutuksesta eri maissa ja konteksteissa. Tilaisuuden järjestivät Helsingin yliopisto ja ELO-säätio/Kouluruokailuverkosto Finnish School Meal Network, yhteistyössä Hanasaari ruotsalais-suomailainen kulttuurikeskuksen kanssa.

Elo-säätiön-kuva

Webinaarissa esitetyt tutkimukselliset ja käytännönläheiset näkökulmat loivat kokonaiskuvaa ja ymmärrystä ruokakasvatuksen laaja-alaisesta kentästä. Aamupäivän esitysten aikana kuultiin esimerkkejä konkreettisista malleista ja sovelluksista, joita on kehitetty ja testattu käytännön toiminnassa. Esityksissä kuultiin myös haasteista, kuten toimintaa rajoittavista aikapuitteista, tiukoista rahallisista resursseista sekä jännitteistä, joita saattaa syntyä eri toimijoiden näkökulmien välille. Nämä jännitteet voivat estää moniammatillista yhteistyötä. Ne voidaan kuitenkin nähdä myös ituina nykyisten toimintatapojen muuttamiselle, kun löydämme rohkeutta uudelleen määritellä vallitsevia käytäntöjä yhdessä. Kuten webinaarin kokeneet puheenvuorojen pitäjät toivat esille, on ruokakasvatus mahdollisuus edistää aktiivista kansalaisuutta ja kestävää elämäntapaa. Ruoan valinta ei ole vain ravintoa, vaan kyseessä on ennen kaikkea oppimisprosessi.

RUOKATAJU-hankkeen keskeiset näkökulmat – yhteistyö, osallisuus ja yhteiskehittäminen – olivat kattoteemoja, jotka näkyivät läpi koko tapahtuman ohjelman. Nämä teemat ovat linjassa myös ruokakasvatuksen tutkimuksen kanssa, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Webinaarissa tavoitteena oli luoda yhteistä visiota ruokakasvatuksellisen osaamisen moniammatillisesta kehittämisestä eri konteksteissa. Tilaisuuden johtopäätös oli, että tarvitsemme yhteisen tavoitteen ja että yhdessä olemme eniten!

Katso webinaarin esitykset

Webinaarin esitykset on julkaistu webinaarin ohjelmasivulla. Esitykset on linkitetty ohjelmaan kunkin esittäjän kohdalle. Tapahtumaan oli ilmoittautunut lähes 300 tutkijaa, kehittäjää, vaikuttajaa eri puolilta maailmaa, kuten Suomesta, Ruotsista, Islannista, Australiasta ja Iso-Britanniasta.

Webinaarin järjesti Helsingin yliopisto ja ELO-Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö/Kouluruokailuverkosto Finnish School Meal Network, yhteistyössä Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskuksen kanssa. Webinaari toteutettiin osana Suomen Akatemian rahoittamaa Kouluruokailu tukemassa ruokatajun rakentumista (RUOKATAJU, 2020-2022) – tutkimushanketta.

Teksti: Kristiina Janhonen (Helsingin yliopisto/RUOKATAJU-hanke, Suomen Akataemia), Bettina Lindfors (ELO-säätiö) ja Marjaana Manninen (Opetushallitus). Teksti kokonaisuudessaan
Kuva: Elo-säätiön nettisivut
2/2021