Skolmatdiplomet

Skolmatdiplom är ett bevis såväl på att skolan producerar trygg och näringsmässigt, pedagogiskt och ekologiskt hållbar skolmåltid som bra samarbetsförmåga och förändringberedskap för att betjäna olika kunder. 

Skolmatdiplom 300x200, jpg

De skolrestauranger och deras personal som har fått diplomet, visar föräldrar, skolelever och skolans personal att de verkligen är intresserade av skolmatens standard. Även kommunala beslutsfattare och intressegrupper får information om de saker som tillverkningen och serveringen av smaklig och trygg mat dagligen förutsätter i kommuner. Man kan utnyttja diplomet i marknadsföring av högklassig matservice.

Syftet med diplomet

Syftet med skolmatdiplomet är att standardisera den finländska skolmatens kvalitetskrav samt fästa uppmärksamhet vid skolmåltidssituationens pedagogiska och sociala betydelse i ungdomarnas utveckling och i hela skolsamfundet. Med kampanjen gör man skolmatstillverkarnas arbete synligt och ökar prestigen av storhushållskökens personal genom att lyfta fram deras kunskap i kvalitetsledning av mattjänster, miljöansvarighet och kundtjänst.

Ytterligare vill man med kampanjen belysa betydelsen av storhushåll ur folknäringens synvinkel. Hela kampanjens syfte är att öka positiva omnämnanden om proffsens arbete i skolmatrestauranger. Det är av största vikt att Finland behåller sin position som föregångare på skolmåltiden. Ytterligare är det viktigt att stödja det arbete som yrkeskök bedriver rörande denna utmaning.

Vilka skolor kan ansöka om diplomet?

Skolmatdiplomet kan ansökas om av både den offentliga sektorns matserviceenheter (matservice- och skolenheter i kommunerna) och privata catering-företag. Ett konkret diplom överlämnas till varje skolmatsrestaurang som har gått igenom frågeserien.

Hur ansöker man om diplomet?

Den centrala grunden för förtjänandet av skolmatdiplomet är hela skolans och intressegruppernas samarbete och engagemang i en skolmåltidssituation som löper exemplariskt. Diplomet kan ansökas om på webbplatsen kouluruokadiplomi.fi. På skolmatdiplomets hemsida finns det en serie av 45 påstående och flervalsfrågor. Skolan eller skolsamfundet förtjänar diplomet genom att ha minst 85 % rätt i frågorna.

Skolmatdiplomet bygger gemenskap

Gemenskapsprincipen ansluter sig till förverkligande av skolmatdiplomet. Ett mål är att matservice förbinder sig till handlingsmönster som en hållbar utveckling förutsätter. Andra mål är att integrera kundtillfredsställelse och kostupplysning i undervisning av huslig ekonomi, gymnastik och hälsokunskap samt samarbete mellan hemmet och skolan. Skolmatdiplom är ett verktyg som uppmuntrar eleverna att ta del i och ansvar för skolans gemensamma saker i vuxnas handledning. Skolmåltidssituationens utveckling är bunden till förverkligande av undervisningsplanen. Skolmåltidens pedagogiska och undervisningsuppgift kan förverkligas först då skolans gemenskap är stark.

Praxis

Ta kontakt