Tehtäviä ja pelejä etätuntityöskentelyyn

Nyt kannattaa käydä tutustumassa RuokaTutka-sivustoon, josta löydät oppilaille etätehtäviksi hauskoja ja omaa oivallusta vaativia tehtäviä ja pelejä. Ruokatutkan materiaalien kehittämisessä lähtökohtana ovat olleet Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä Kouluruokailusuositus. Materiaalin pedagogisena tausta-ajatuksena on hyödynnetty edellisten lisäksi myös ilmiöpohjaisen ja tutkivan oppimisen näkökulmia.

TurbotomaattiRami raasteMilja maito

Testaamossa tutkimuksen alla ovat omat ruokailutottumukset

Kahdeksan eri testin avulla koululaiset voivat testata tottumuksiaan kasvisten syöjinä tai tutkia hetki juomalasinsa sisältöä. Testiesimerkkeinä: Turbo Terttunaattorin superkasvistesti, Milja maidon medialukutaitotesti ja Rami raasteen niksitesti.

Klikkaa Terstaamoon, valitse sieltä sopivat testit ja lähetä koululaisille etätehtäviksi.

Välipalapeli

Pelien avulla tietämys lisääntyy

Kurkista Tekemistä tunneille ja kotiin -osioon. Sieltä löydät lukemattomia tehtäviä ja kolme erilaista peliä oppilailla teetettäväksi. Pelien avulla koululaiset syventyvät huomaamattaan välipalaan, ruoan reittiin ja ravitsemukseen.

Ruokatutka_NEWSLETTER_EAITTELY_ISO_2

Mukaansa tempaavia videoita etäopetuksen tueksi

Voit käyttää etäopetuksessa hyödyksi myös mukaansa tempaavia videoita välipala- ja ruokanikseistä.

RuokaTutka on koulumaito- ja -hedelmätuen ohessa toteutettava EU-rahoitteinen koulutuskampanja. Sitä toteuttavat Ruokavirasto, viestintätoimisto Cocomms, Ammattikeittiöosaajat ry, Itä-Suomen yliopisto, Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry sekä digitoimisto Evermade. Sivustolla on hanketoimijoiden yhdessä muiden toimijoiden kanssa tekemä aineistopankki niin koululaisille, leikki-ikäisille kuin kasvattajille.

Syyskuussa 2018 alkanut RuokaTutka-kampanja innostaa lapsia ja nuoria tutkimaan ruokaa ja pohtimaan, mitä ruoka on, mistä se tulee ja miltä se maistuu. Kampanja tarjoaa hauskoja ja aktivoivia tapoja tutustua terveellisiin ruokavalintoihin ja ruuan alkuperään. Opettajilla, päiväkotien ja koulujen henkilökunnalla sekä vanhemmilla on iso rooli tutkimusmatkan oppaina.

3/2020
Kuvat: RuokaTutka-kampanja
Kooste: Päivi Jämsén/Ammattikeittiöosaajat ry