Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomit saivat ruokakulttuuripalkinnon

Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahasto jakoi neljä ruokakulttuuripalkintoa 4.4.2019 Helsingin Messukeskuksessa Kevätmessuilla. Yhden palkinnoista sai Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomit.

Kuvassa etualalla palkintojen saajat ja ylärivissä palkintojen luovuttajat eli Petri Kolmonen (vasemmalla) joukkoineen.
Kuvassa etualalla palkintojen saajat ja ylärivissä palkintojen luovuttajat eli Jaakko Kolmosen rahaston asiamies Petri Kolmonen (vasemmalla) joukkoineen.

”Tämän vuoden palkitut ovat ansiokkaasti edistäneet suomalaista ruokakulttuuria joko valtakunnallisesti tai paikallisesti. Lisäksi tänä vuonna halusimme antaa tunnustusta lasten ja nuorten ruokakasvatusta edistäneille”, toteaa Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahaston asiamies Petri Kolmonen.

Palkinnon saivat Pekka Heikkisen leipomo, Illallinen taivaan alla -tapahtuma, Kouluruoka- ja Makuaakkoset -diplomit sekä Ruokavisa.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomit – ruokakasvatusta kouluihin ja päiväkoteihin

Diplomeita arvioitiin näin

Ammattikeittiöosaajat ry:n puolesta palkinnon vastaanottivat toiminnanjohtaja Marjut Huhtala ja projektikoordinaattori Päivi Jämsén.
Ammattikeittiöosaajat ry:n puolesta palkinnon vastaanottivat toiminnanjohtaja Marjut Huhtala ja projektikoordinaattori Päivi Jämsén.

Molemmat diplomit edistävät ravitsemussuositusten jalkauttamista, ruokakasvatuksen käytännön toteuttamista koulu- ja päiväkotiympäristössä sekä myönteistä ruokapuhetta. Diplomisuorituksia on juhlittu sadoissa kouluissa ja päiväkodeissa kautta maan ja samalla kohotettu ruuan ja sen tekijöiden arvostusta.

Diplomi ansaitaan, kun ravitsemusasiat ovat kunnossa, koulussa huolehditaan, että kaikki osallistuvat ruokailuun ja että ruoka on kestävästi sekä ympäristöasiat huomioiden hankittu, valmistettu ja tarjoiltu. Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomit myöntää Ammattikeittiöosaajat ry.

Palkinnon saajien valinta

Palkinnonsaajat valitsi rahaston toimikunta. Jaakko Kolmosen rahasto palkitsee henkilöitä, ilmiöitä ja toimijoita, jotka ovat merkittävästi edistäneet suomalaista ruokakulttuuria omalla alueellaan tai alallaan.

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö. Säätiö jakaa vuosittain apurahoina ja palkintoina noin 5 miljoonaa euroa. Jaakko Kolmosen rahasto on yksi viidestätoista Alfred Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastosta.

Tiedote asiasta on luettavissa kokonaisuudessaan Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilta

Kuvaat: Tiina Makkonen

4/2019