Kouluruokaa rakkaudella – Tutustu kouluruokailusta kertoviin videoihin

Ruokapalvelualan ammattilaiset tekevät koululaisille ruokaa ammattitaidolla, tiedolla ja koululaisten hyvinvointi ja jaksaminen mielessä.  RuokaTutka-kampanjassa tuotettujen videoiden tarkoituksena on kurkistaa kouluravintolassa tapahtuvan ruokailun lisäksi siihen, mitä tapahtuu ennen kuin ruoka on kouluravintolan linjastossa. Videot on suunnattu erityisesti kasvattajille, mutta niitä voi  hyvin katsoa myös lasten ja nuorten kanssa ja keskustella videoilla nousevista teemoista yhdessä.

Videoissa kerrotaan muun muassa kouluruokailusta sosiaalisen tasa-arvon edistäjänä, tutustutaan kouluruoan valmistukseen keskuskeittiössä ja ruoan kypsentämiseen koulun palvelukeittiössä, suurimmista muutoksista kouluruokailussa, kouluruokailun merkityksestä ruoka- ja tapakasvatuksessa, oppilaiden osallistamisesta sekä kouluhedelmä- ja koulumaitotukijärjestelmästä.

Koululaiset syömässä_Kellokoski

Hyppy kouluruokailun tauostoihin

Voit tutustusa helposti videoiden teemoihin ja käyttää niitä keskusteluiden pohjana lasten ja nuorten kanssa. Videoita voi katsoa myös yhdessä heidän kanssaan.

Kouluruokaa rakkaudella, 2018. Noin 3,5 minuuttia.
Video kertoo, miksi kouluruokailu on tärkeää, mitä keskuskeittiössä tapahtuva ruoan kylmävalmistus tarkoittaa ja miten valmistiusprosessi jatkuu koulun palvelukeittiössä sekä oppilaiden vaikuttamismahdolisuuksista.

Kouluruoka antaa voimaa, 2018. Noin 4,5 minuuttia.
Videossa kerrotaan kouluruoan merkityksestä lasten jaksamiselle, ruokailutoimikunnan tärkeydestä, oppilaiden ja vanhempien osallisuudesta kouluruokailun kehittämisessä, ruokasalin viihtyisyyden tärkeydestä ja koluruokailun hyödyntämisestä ruoka- ja tapakasvatuksen opettamisessa.

Kouluruokailun mallimaa, 2019. Noin 6 minuuttia.
Video kertoo kouluruokailun historiasta sosiaalisena tasa-arvon edistäjänä,  suurimmista muutoksista kouluruokailussa, asiakkaiden tärkeydestä kouluruokailun ja ruokalistojen suunnittelussa, malliaterian mukaisen ruokailun tärkeydestä ja kouluruokailun tulevaisuuden visioista.

Koulujakelujärjestelmän ABC, 2019. Noin 3,5 minuuttia.
Videolla kerrotaan mitä kouluhedelmä- ja koulumaitotukijärjestelmä tarkoittavat, mitkä ovat niiden tavoitteet, mitä tukituotteisiin kuuluu, kuka niiden tarjoamisesta huolehtii, milloni tukea haetaan ja kuka sen tekee ja kuka tuen maksaa.

Tutustu myös muihin kouluruokaa käsitteleviin juttuihin RuokaTutka-sivuston Kouluruokailu-kohdassa.

Ruokatutka_Luokkakuva_V1RuokaTutka on koulumaito- ja -hedelmätuen ohessa toteutettava EU-rahoitteinen koulutuskampanja. Sitä toteuttavat Ruokavirasto, viestintätoimisto Cocomms, Ammattikeittiöosaajat ry, Itä-Suomen yliopisto, Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry sekä digitoimisto Evermade. Sivustolla on hanketoimijoiden yhdessä muiden toimijoiden kanssa tekemä aineistopankki niin koululaisille, leikki-ikäisille kuin kasvattajille.

Syyskuussa 2018 alkanut RuokaTutka-kampanja innostaa lapsia ja nuoria tutkimaan ruokaa ja pohtimaan, mitä ruoka on, mistä se tulee ja miltä se maistuu. Kampanja tarjoaa hauskoja ja aktivoivia tapoja tutustua terveellisiin ruokavalintoihin ja ruuan alkuperään. Opettajilla, päiväkotien ja koulujen henkilökunnalla sekä vanhemmilla on iso rooli tutkimusmatkan oppaina.

11/2019

Kuvat: Lapsista: Samuel Hoisko/Neliömedia Oy, Aikuisista: Pentti Vänskä
Teksti:  Päivi Jämsén