Ruokakulttuuri ja ympäristö

Suomalaisen ruokaketjun kehittämisen tavoitteena on ruokaketjun kilpailukyvyn nostaminen, kestävä ruuantuotanto ja vastuullinen ruuankulutus, ruuan ja sen tekijöiden arvostuksen nostaminen, ruokakulttuurin ja ruokakasvatuksen edistäminen, kansallisten laatujärjestelmien kehittäminen sekä yhteistyön lisääminen koko ketjussa.

Kouluruokailulla on osa ruokakulttuuriamme

Maksuttoman kouluaterian nautti Suomessa päivittäin noin 900.000 oppilasta ja opiskelijaa. Suomessa maksutonta kouluruokaa on tarjottu vuodesta 1948 alkaen, ja sen merkitys suomalaisten ruokailuun ja ruokakulttuuriimme on merkittävä. Kouluruokailun tehtävänä on edistää ja tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, mutta sen lisäksi sillä on suuri sosiaalinen ja kulttuurillinen merkitys, joka on huomioitu myös opetussuunnitelman perusteissa:

”Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita”. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus)

Ruokakulttuuria ja kestävää elämäntapaa voidaan kouluruokailussa huomioida monin eri keinoin:

  • Elintarvikkeiden hankinnassa huomioidaan hinnan lisäksi laadulliset tekijät
  • Ruokalistalla näkyy ruokavuosi, kuten juhlapäivät ja vuodenaikoijen kierto sekä paikallinen ruokakulttuuri
  • Huomioidaan myös monikulttuurisuus ja etniset ruokavaliot
  • Ruokailun toteutuksessa noudatetaan kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja
  • Tehdään toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi
  • Lajitellaan jätteet ja suositaan kierrätystä.

Kestävien valintojen edistäminen

Valtioneuvoston periaatepäätöksen (8.4.2009) mukaan julkisissa hankinnoissa tulee edistää kestäviä hankintoja. Tavoitteena on vähentää materiaalista kuluttamista sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana.

Ohjeistusta elintarvikehankintoihin

Lähisopas – Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille ohjeistaa hankintoihin, joilla edistetään kotimaista ja paikallista lähiruokaketjua. Oppaassa on tuotekohtaisia hankintakriteeriehdotuksia tarjouspyyntöjen laadinnan avuksi ja käytännön esimerkkejä.

Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit -oppaassa laatukriteerien laatimiseen julkisille ruokapalveluille (FCG ja MMM)

Ympäristöpassi

Ympäristöpassi on ruokapalvelualan ammattilaisille suunniteltu osaamistesti, jonka avulla voidaan kehittää ympäristöosaamista ja huomioida ympäristövastuulliset toimintatavat ammattikeittiössä. Opiskeluaineiston ja osaamistestin ylläpidosta vastaa Suomen ympäristöopisto.

Portaat luomuun -ohjelma ammattikeittiöille

Portaat luomuun -ohjelman tavoitteena on auttaa ammattikeittiöitä lisäämään luomutuotteiden käyttöä sekä kannustaa huomioimaan kestävä kehitys toiminnassaan.

Jaa sosiaalisessa mediassaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+