Ravitsemussuositusten mukainen ruokailu

Kouluruokailun tarkoituksena on edistää oppilaiden hyvinvointia

Kouluruokailun tarkoituksena on edistää oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Lisäksi se ylläpitää työvireyttä koulupäivän aikana. Kouluruokailusuosituksen mukaan kouluruoan tulee olla täysipainoista, ravitsemussuositusten mukaista ja syömään houkuttelevaa, jonka perustana ovat terveydelliset perusperiaatteet.

Täysipainoinen kouluateria kattaa noin kolmanneksen oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta. Kouluateria täydentää päivän muuta ruokailua, mutta sitä ei ole tarkoitettu päivän ainoaksi lämpimäksi ateriaksi.

Täysipainoisen kouluaterian kriteerit

Suomalaiset ravitsemussuositukset

Kansallisten ravitsemussuositusten tavoitteena on edistää ja tukea koko väestön ravitsemuksen ja terveyden myönteistä kehitystä. Koulujen ruokalistojen suunnittelu ja ruokailun järjestäminen perustuvat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamiin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin ja Kouluruokailusuositukseen. Kouluruokailun tehtävänä on ohjata lapsia ja nuoria suositusten mukaisiin, terveyttä edistäviin ruoka- ja syömistottumuksiin, joiden myötä voidaan ennaltaehkäistä aikuisiän terveysongelmia.

Jaa sosiaalisessa mediassaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+